Už jste byli ve Slang City?

Už jste navštívili Slang City? Máte problém rozumět současnému americkému slangu? Nevíte, co vám vlastně chtěl říci autor písně? „Zajeďte si do Slang City“. Odklikněte SlangCity.com a najdete zde nejrůznější příklady současného amerického slangu, příklady z nejrůznějších oblastí života (hudba, graffiti, popisky z triček, filmy, knihy a slovníky s tématikou slangu apod.). Velmi zajímavou částí jsou

Read More

Woxikon – užitečný pomocník

Internetový víceúčelový lexikon Woxikon je velmi užitečnou pomůckou pro všechny, kteří chtějí jazyk studovat nebo kdo z cizích jazyků překládají. Projekt je sice německý, existuje ale ve více jazycích a je tedy využitelný i těmi, kdo se němčinou nezabývají. Úvodní stránka nabízí několik hlavních menu.

Read More

Interaktive Deutschland-Karte

Falls Sie eine Reise nach Deutschland planen, falls Sie etwas von Natur, Städte usw. besichtigen möchten, versuchen Sie Ihre Reise auf der interaktiven Deutschland-Karte zu planen. Tweet

Read More

Vyhledávač textů do výuky jazyků

yomunda_logoProbíhá-li výuka cizího jazyka, bývá často komplikované zajistit dostatek textů pro výuku. Takové texty by měly být aktuální, originální, měly by prostě reagovat na současnost a používat současnou slovní zásobu. Zvlášť markantní je to na školách, kde jsou často používány starší učebnice a studenti nebožáci se pak podivují nad tím, proč v učebnici nejsou například nejnovější technologické pojmy nebo poznatky. Mnozí lektoři a učitelé hledají texty na internetu, ovšem to je zdlouhavé, pokud hledáte text určitého tématu, určité jazykové úrovně. Nástrojem, který toto může zkrátit, je server www.yomunda.com – online vyhledávač s nástrojem pro analýzu textů v němčině.

Read More

Deutschland.de – v deseti jazycích

Při našich toulkách internetem jsme narazili na Magazin Deutschland, internetový magazín nejen pro mladé a nejen pro němčináře. Klasický internetový magazín lze číst v celkem deseti světových jazycích, kromě základní němčiny také samozřejmě anglicky, francouzsky, španělsky, portugalsky, turecky, čínsky, japonsky, rusky nebo arabsky. Magazín přináší informace o politice, ekonomice, kultuře, vědě nebo také o životním prostředí.

Read More

Čínština v Olomouci

Konfuciova akademie v Olomouci otevírá další zajímavé kurzy. První začnou už 21. února 2011. Můžete navštívit kurzy čínštiny všech úrovní (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí), také ve verzi individuální a duální (dva za cenu jednoho, se všemi výhodami individuální výuky). Kromě jazyka se můžete učit také kaligrafii, absolvovat kurz čínské kuchyně nebo navštívit některou z

Read More

SprachenQuests

Na Goethe institutu v Krakově vznikl zajímavý materiál pro použití ve výuce němčiny. SprachenQuests – internetové rešerše – byly zpracovány pro úrovně A2 – B2. Jsou koncipovány tak, aby mohly být používány ve třech až sedmi vyučovacích hodinách a mohou být samozřejmě použíty nezávisle na učivu. Kromě toho také obsahují pokyny pro práci s nimi,

Read More

Online aplikace ve výuce jazyků

get_onlinePři práci v dnešních kurzech je nutné stále více využívat informační a komunikační technologie, protože prostě vstupují stále více do našich každodenních pracovních a dalších úkonů a také výrazně šetří náklady na vzdělávání. Účastníci nemusí nikam jezdit, mohou se klidně účastnit u svého PC hodiny ve virtuální jazykové učebně. Není tím myšlen pouze obligátní skype, ale také spousta dalších a propracovanějších online komunikačních aplikací nebo konferenčních systémů.

Read More

Go Anywhere – nové stránky zkoušek TOEFL

V souvislosti s přípravou a složením zkoušky TOEFL napadá zájemce vždy mnoho otázek. ETS, tvůrce a provozovatel jazykového testu TOEFL připravil pro tyto účely zcela nový webový rozcestník nazvaný TOEFL: Go anywhere.

Read More

Frau Prof. Dr. C. Riehl: Mehrsprachigkeit und Sprachenlernen

Am 03.06.2010  hielt Frau Prof. Dr. Claudia Maria Riehl ihre Vorlesung zu oben genanntem Thema im Goethe Institut in Prag.  In diesem Vortrag wollte sie neue Erkenntnisse der Hirnforschung vorstellen, die zeigen, wie mehrere Sprachen im Gehirn miteinander vernetzt sind und dabei die Vorteile des frühen Sprachenlernens und der frühen Mehrsprachigke­it
aufzeigen. Im Anschluss daran wurde überlegt, welche Konsequenzen sich daraus
für den Fremdsprachenun­terricht ergeben und wie man diese Erkenntnisse speziell
für den Deutschunterricht gewinnbringend nutzen kann. Die Referentin, Frau Prof. Dr. C. Riehl, lehrt Sprachwissenschaft (Forschungsschwer­punkte: Mehrsprachigke­itsdidaktik, Kulturspezifik von Texten, Minderheitensprachen, Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit) am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Köln; sie unterrichtete auch an der Karlsuniversität Prag. Zu der Angelegenheit von ihrem Prager Vortrag möchten wir auch diese ohne Zweifel interessanten Gedanken an unser Lesepublikum übermitteln. Darum haben wir Frau Prof. Riehl um ein Gespräch gebeten.

Read More

1 2 3 9