Cena rozhoduje?

V tisku jsem si přečetl postesknutí zástupkyně jazykové agentury, že firmy se při vybírání realizátora jazykové výuky rozhodují výhradně podle ceny. Bohužel je to tak. Příčin tohoto stavu je ale více..

I přesto, že dnes již dávno neprobíhá výuka s lektory, jejichž jedinou kvalifikací je, že pobývali v dané zemi například jako au-pair, nebo že hovoří daným jazykem odmalička, ještě stále lze najít řadu stereotypů, díky nimž dochází k podceňování kvalifikace a zkušeností lektorů. V mnoha firmách si jižuvědomují, že je nutné jazykové znalosti zaměstnanců rozvíjet, podceňují však zkušenosti lektora, komplexní pedagogický přístup a kvalitní služby. Je běžné, že firma nepustí z logických důvodů praktikanta nebo studenta či absolventa bez zkušeností samotného do ostrého provozu, u jazykových kurzů to mnohde neplatí. Je požadován lektor co nejlevnější. Což ale znamená, že může být nezkušený, mnohdy student. Navíc dohled zkušeného kolegy na takového lektora by výuku zcela jistě prodražil a zkomplikoval, proto od něj bývá upuštěno. Student – lektor se pak učí za pochodu a dělá samozřejmě chyby. Zadavatel chce ale služby bezchybné.Jak z toho tedy ven? Příčin je několik a jsou na všech stranách. V první řadě je chybou to, že živnostenské oprávnění na výuku jazyka je volné a může ho získat kdokoliv, aniž by musel prokazovat pedagogické vzdělání, jazykové znalosti a zkušenosti. Agentury, které jsou tlačeny k nižším cenám, mnohdy přijímají studenty, aby vůbec kurzy mohly být rozjety, protože konkurence je velmi ostrá a kdo zaváhá, zakázku nemá. Firmy jako komerční subjekty budou vždy hledět na výši výdajů a nákladů a je to zcela logické, zde změnu nečekejme. Firmy by však měly přistupovat obezřetněji k výběru dodavatele jazykového vzdělávání a uvědomit si, že je to služba jako každá jiná a platí pro ni stejná pravidla jako pro ostatní zboží nebo služby – nejlevnější je vždy nejméně kvalitní.Ještě stále bohužel nedošlo ke změně náhledu na dodávání jazykové výuky, protože trvá delší dobu a má nejistý výsledek, který závisí především na aktivním přístupu vzdělávajícího se. Ti, co rozhodují o penězích ve firmách se nebrání zaplatit například za hodinu v autoservisu i 500 a více korun, za jazykovou výuku, která je také náročná na přípravu, promyšlenou koncepci a samotný čas strávený výukou jim však tato cena mnohdy připadá nadhodnocená. Kvalitní, vzdělaný a zkušený lektor si ji však plně zaslouží. Bohužel s autem odjedete ze servisu za několik hodin a můžete ho dále okamžitě používat, s jazykovými znalostmi je to běh na delší trať.Téměř jistým řešením by bylo odstranit živnostenské oprávnění k výuce jazyka z živností volných a podmínit jeho získání určitým vzděláním, certifikacemi a praxí. Kvalita výuky by vzrostla a lektoři i agentury by dostali zaslouženou odměnu za svou náročnou práci.