Business English pro kurzy „one to one“

Individuální kurzy sice již běží pěkných pár let, ale jako lektoři jsme neustále museli dohledávat vhodný materiál, který by se hodil pro typ kurzů one to one.

Učební materiály jsme většinou museli přizpůsobovat a ne všechny aktivity v učebnicích obsažené byly vždy použitelné (alespoň ne bez úprav) i pro individuální kurzy. Nová učebnice nazvaná Business One:One z nakladatelství Oxford University Press se zdá být vhodnou cestou. Nabízí sice „běžná“ obchodní témata jako například „telephoning, projects, meetings, travel, mails, dealing“ atd., je však sestavena záměrně pro kurzy individuální, s přihlédnutím k samostatným aktivitám jednotlivce. Materiál je doplněn CD ROMem, audionahrávkami metodickou příručkou a on-line podporou.