Výběr správné jazykové učebnice

Při přípravě jazykového kurzu nebo i výuky ve škole je vhodné mít správnou učebnici. Ne jako hlavní materiál, ale jako vodítko, které dá celému kurzu nebo výuce jasný směr. Moderní výuka směřuje k tomu, aby výstupy z učebnice byly především prakticky využitelné v aktivní komunikaci. Tomu by měly odpovídat i výukové materiály.

Při výběru učebnice je nutné se neohlížet na cenu, což bohužel bývá stále ještě velmi časté, ale na skutečný přínos učebnice, její aktuálnost a schopnost reflektovat současné dění. Ne vždy je to pravidlem. Ve spoustě škol (i jazykových) se učí stále podle učebnice typu „otevřete si učebnici na straně 35 a najděte si cvičení 3 a doplňte, přeložte….“. Rozhodně je toto cvičení také nutné, nelze ale používat učebnice, které jsou zaměřeny pouze takto. Stejně tak nelze používat učebnice, které vyšly v prvním vydání před 6, 8 i více lety. Zvláště pro děti jsou už nepoužitelné, protože se často datum vydání kryje s datem narození žáka. Což je samozřejmě nevhodné, zvláště v dnešní době, kdy vše jde kupředu mílovými kroky a obsah učebnic tak zastarává stejně rychle jako mobilní telefony, počítače atd. Jak by tedy měla vypadat učebnice aktuální? Především by neměla být starší, než dva tři roky. Měla by mít dostatek materiálů k diskuzi a provokovat k samostané činnosti. Měla by mít audiomateriály k poslechu (i když tato podmínka je už vždy splněna). Měla by být zaměřena komunikativně a měla by takovým způsobem také být využívána. Protože, o čem je výuka jazyka než o aktivní komunikaci. Tento přístup někdy dělá problémy generaci, která ještě zažila ve škole klasickou výuku popsanou výše a která vyžaduje mít všechnu gramatiku pěkně srovnanou v přehledech a tabulkách. Není to úplně od věci, ale jazykem se hlavně mluví, proto je třeba mít takovou učebnici, která piluje právě tuto dovednost. Je možné mít srovnané předložky pěkně v tabulce, výstupem výuky by však měla být schopnost okamžité reakce a praktického využití těchto znalostí. Někteří zastánci volné komunikativní výuky budou zřejmě výše uvedenému a budou tvrdit, že dobrý učitel – lektor naučí i bez učebnice. Učebnice je ale také reflexí studenta – žáka, který se může podívat, co ho čeká, zjistí, co už umí nebo ne, kolik slovíček ho čeká a má celý obsah výuky srovnaný na jednom místě, kde může kdykoliv dohledat odpovědi na případné otázky a nejasnosti. Zjistí také, jestli obsah učebnice odpovídá náplni kurzu, který si zaplatil.