FCE dlouhodobě nejžádanější zkouškou

Dlouhodobě nežádanější zkouškou potvrzující jazykové znalosti je FCE (The Cambridge First Certificate in English). Jde o zkoušku, kterou pořádá a certifikuje University of Cambridge ESOL Examinations a která je uznávána všeobecně v mnoha zemích světa, univerzitami, zaměstnavateli v obchodní, bankovní a dalších pracovních sférách. Certifikát svému držiteli potvrzuje znalosti angličtiny a schopnost použít jazyk v nejrůznějších situacích tak, aby projev odpovídal běžným zvyklostem a bral v úvahu obvyklé konvence.

K tomu, aby zájemce mohl tuto certifikaci podstoupit, musí obvykle absolvovat okolo 600 hodin výuky. Zkouška odpovídá úrovni znalostí Evropského společného referenčního rámce jazykových znalostí B2 (Upper Intermediate – „více pokročilí“).

FCE má následující části:

Reading – čtení (1:15 hod.)

Writing – psaní (1:30 hod.)

Use of English – praktické použití angličtiny (1:15 hod.)

Listening – poslech (40 min.)

Speaking – mluvení (15 min.)

I když je zájemce o zkoušku v angličtině zdatný, je vhodné absolvovat přípravný kurz v některé z jazykových škol. Kurzy bývají zaměřeny přímo na absolvování takové zkoušky a účastník získá lepší přehled o tom, co ho čeká a seznámí se se stylem a způsobem prověřování během zkoušky. Je možné si také vyzkoušet modelové testy, které simulují průběh zkoušky. Mezi zájemci o zkoušku převažují mladší lidé, kteří si potřebují ověřit své nastudované znalosti, potřebují certifikaci znalostí pro studium v cizině nebo pro profesní kvalifikaci.