LINGUA LUDUS – jazyk hrou

Jedním z cílů našeho webu je představovat projekty, které mohou být všeobecně užitečné v jakékoli výuce i když naším primárním zájmem je vždy výuka cizích jazyků. Tentokrát jsme hovořili s paní Lucií Eiseltovou, zakladatelkou a manažerkou projektu Lingua Ludus, který má za cíl připravovat originální pomůcky a metodiku pro výuku jazyků společně s akreditovanými školeními pro pedagogické pracovníky.

Co bylo impulsem k uvedení Vašeho projektu do života?

Existují dva hlavní impulsy pro nastartování tohoto projektu. Ten první vychází z mé osobní zkušenosti, že cizí jazyky si lze podmanit i jinými způsoby než pouhým studiem gramatiky a vyplňováním nejrůznějších cvičení. Uvědomila jsem si, že pokud máme prostor pro aktivní používání jazyka skrze přitažlivé a zábavné aktivity, učíme se nejen rychleji, ale také efektivněji. Jak jsem měla možnost vysledovat z mé pedagogické praxe a z hospitací, právě procvičování tzv. „praktického“ jazyka (tj. jazyka, který používáme denně a to ve všech jeho možných formách – psaní, čtení, mluvení i poslechu) ve výuce velmi chybí. Hlavní těžiště jazykové výuky spočívá ve studiu tzv. „testového“ jazyka (tj. jazykových dovedností a znalostí, které jsou třeba pro úspěšné absolvování různých zkoušek). Každý tento aspekt jazyka – tj. „praktický“ a „testový“ – má ve výuce své místo, ale rozložení studia mezi tyto dvě jazykové roviny musí odrážet používání jazyka studenty mimo rámec výuky, které je převážně „praktického“ rázu.

Druhým, a pro mě rozhodujícím důvodem pro spuštění tohoto jazykového projektu bylo zjištění, že je jazykovým učitelům poskytována velmi malá podpora a servis, který by jim usnadnil přípravu na hodiny i vlastní výuku. Po odchodu z pozice projektového manažera v jedné nejmenované firmě zabývající se vzděláváním manažerů jsem si uvědomila, že poskytování podpory v oblasti vzdělávání dětí a výuky cizích jazyků je přesně to, kde bych se chtěla realizovat.

Jaké je poslání projektu?

Poslání projektu by se dalo rozdělit do pěti základních bodů: vytvářet původní pomůcky a metodiku pro interaktivní výuku cizích jazyků; vést akreditované kurzy MŠMT pro vyučující cizích jazyků v rámci DVPP (otevřené kurzy pro veřejnost i kurzy na míru pro pedagogické sbory); vydávat metodické příručky a publikace pro vyučující cizích jazyků, které budou popisovat praktické a vyzkoušené postupy pro zpestření a rozšíření jazykové výuky; vyučovat angličtinu zážitkovou metodou skrze přímou výuku, spolupráci s dalšími subjekty a odborné vedení různých vzdělávacích projektů; připravovat vzdělávací programy proškoly (cestovatelská promítání, multikulturní výchova).

V materiálech o Vašem projektu se hovoří o zážitkové metodologii. Můžete návštěvníkům našich stránek přiblížit co to znamená a na jakých principech a pracovních činnostech tato metoda funguje?

„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si možná zapamatuji. Zapoj mě a já pochopím.“ Toto moudro od Konfucia velmi přesně vystihuje základní princip zážitkové pedagogiky. Stručně popsáno, nejlépe si zapamatujeme věci, které si zažijeme a které si máme šanci vyzkoušet, „ošahat“. Právě tento prvek dle mého názoru ve výuce cizích jazyků na území České republiky velmi chybí. Proto skrze projekt usiluji o poskytování již výše zmiňovaného servisu vyučujícím pomocí materiálů, které se snaží co nejpřirozenější cestou simulovat prostředí vyučovaného jazyka. Tyto materiály jsou podporovány metodickými publikacemi a příručkami, které pomáhají vyučujícím s jednoduchou a rychlou aplikací těchto postupů do výuky.

Fenomén zážitkové pedagogiky si v současné době získává své příznivce i u nás a to v nejrůznějších odvětvích – např. v prostředí firemních kurzů týmové spolupráce (tzv. teambuilding). V tomto případě manažeři firem mají možnost si „nanečisto“ ale v reálných situacích procvičit a uvědomit své jednání a postupy. V jazykové výuce tento princip funguje totožně.

Proč jsou Vaše výukové materiály „jiné“ než ty, které jsou běžně používány při výuce jazyků?

V první řadě nejsou naše výukové materiály nijak popsány čímž pomáhají lépe a jednodušeji simulovat reálné cizojazyčné prostředí. Pokud vyjedete na jazykový kurz do zahraničí, jsou tam všechny předměty, se kterými se během pobytu setkáte, popsány cizojazyčnými výrazy? Nejsou. Musíte si najít své vlastní cesty a cestičky, mnemotechnické nápovědy, jak si dané slovo zapamatujete. Díky tomuto základnímu principu jsou naše materiály využitelné pro výuku různých cizích jazyků a jejich použití může být rozšířeno i pro výuku mateřského jazyka u malých dětí, z čehož vyplývá jejich víceúčelovost a využití pro různé znalostní úrovně. Dále je pro mě velmi důležité, aby výukové materiály Lingua Ludus byly vyrobeny z kvalitních materiálů a vydržely tedy déle než jeden školní rok a aby mohly být využity jako doplněk, rozšíření nebo zpestření jakékoliv učebnicové řady.

Kdo je nebo může být charakteristickým odběratelem Vámi vytvořených výukových materiálů?

Hlavními odběrateli jsou základní a mateřské školy, mateřská centra, dětské jazykové tábory a také rodiče, kteří chtějí cizí jazyky zábavně a zajímavě procvičovat se svými ratolestmi i doma.

Dnes je již běžné, že existuje on-line podpora pro učitele, kteří pak s výukovými materiály pracují. Má i Váš projekt takovou podporu? Chystáte ji? Jaká je vize života projektu do budoucna?

Lingua Ludus se snaží co nejpružněji reagovat na potřeby učitelů. Samozřejmě že připravujeme různá „překvapení“, tj. dle našich zkušeností z praxe a terénu sestavujeme různé nové pomůcky a postupy, které mají pomoci vyučujícím v oblasti, kterou jsme identifikovali jako potřebnou. Zároveň jsme ale otevřeni nejrůznějším nápadům a podnětům, o které náš projekt rozšíříme po jejich důkladném zpracování a následné nutné době na přípravu rozšíření. Jedním z těchto zajímavých podnětů je právě i on-line podpora učitelů. V tuto chvíli nejsem schopna stanovit termín, kdy bychom tuto on-line službu mohli spustit. Mohu však slíbit,že se o toto téma budeme více zajímat a v případě realizace on-line podpory budeme své příznivce včas informovat.

Myslí Váš projekt i na postižené, handicapované nebo jinak potřebné lidi?

Naše materiály jsou využitelné i postiženými nebo handicapovanými. Jelikož jejich použití je velmi široké, naše pomůcky mohou pomáhat těmto skupinám se speciálními potřebami např. při výuce mateřského jazyka a každodenních úkonů, postupů a všeobecných znalostí.

Kde je možné získat o Vašem projektu více informací?

Pravidelně aktualizujeme naše webové stránky www.lingualudus­.com, které obsahují veškeré informace o tomto projektu. Aby naši zákazníci a spolupracovníci byli o našich aktivitách informováni průběžně bez nutnosti pravidelné návštěvy našich stránek, jednou za 4 – 8 týdnůvychází elektronický Bulletin Lingua Ludus. Ten obsahuje nejaktuálnější informace o novinkách týkajících se vydaných publikací, výukových materiálů a nově akreditovaných vzdělávacích kurzů. Zasíláme ho všem, kdo si zasílání tohoto Bulletinu vyžádají zasláním své emailové adresy. Ti, kteří mají zájem prohlédnout si předchozí vydání Bulletinu, jsou dostupná též na naší domovské stránce.

Je možné s Vámi navázat užší spolupráci?

Jsme otevřeni různým formám spolupráce. Dostatečně výmluvným faktem o naši otevřenosti by měla být informace, že za poslední čtyři měsíce jsme navázali spolupráci s pěti subjekty a to jak na území ČR tak i mimo něj. Navázání spolupráce s námi je velmi jednoduché – rádi se s Vámi potkáme a zkusíme vymyslet způsob, jak se naše služby nebo produkty mohou navzájem podporovat a posilovat. Jeden ze současných významných ekonomů konstatoval, že s přechodem do nového tisíciletí jsme se dostali z období „konkurence“ do období „spolupráce.“ Tento postřeh se stal naším jakýmsi nepsaným mottem a řídíme se jím. Jižnyní se těšíme na setkání a případně i na spolupráci!

Děkujeme za rozhovor.