Interaktivní tabule – luxus nebo nutnost

V současné době se do škol stále více dostávají interaktivní tabule. Umožňují spojení promítacího plátna a klasické tabule, musí být spojeny s počítačem, takže fungují jako velký monitor na němž je možné vidět vše, co je možné vidět nebo dělat na malém monitoru počítače. Přinášejí tak do výuky další dimenzi a výrazně ji činí atraktivnější. Zkusme si popsat názor na výhody a případné nevýhody těchto zařízení ve spojitosti s jazykovou výukou. Autor článku má za sebou roční zkušenost s prací s touto tabulí ve výuce.

Tabule nebo monitor?

Ani jedno ani druhé. Lze ji samozřejmě takto využívat, je to však mrhání investicí. Pokud ji používáme pouze jako tabuli, stačí nám obyčejná, protože pořizovací cena interaktivních tabulí je relativně vysoká. Pokud ji použijeme jako monitor, nevyužíváme naplno všech jejích možností, platí tedy výsledek jako v předchozím případě. Je nutné se naučit tabuli ovládat ve všech jejích funkcích a skutečně je využívat.

Interaktivnost

Výrazným plus každé interaktivní tabule je to, že je sjednocujícím elementem celé třídy nebo výukové skupiny. Soustředí na sebe pozornost a přitom může být využita mnoha různými způsoby. Sjednocuje pozornost skupiny, ale umožňuje zároveň individualizovat výuku, protože každý může s tabulí pracovat. Je v zájmu lektora, učitele, aby nebral tabuli jako pouze svou pomůcku, ale umožnil práci s ní co možná nejvíce studentům nebo žákům.

Plus pro učitele

Tabule v podstatě umožňuje zefektivnit přípravu na hodiny a oprostit ji od všemožného kopírování nebo jiné unavující činnosti. Vše si připravíte na PC a pak už jen pohodlně měníte a přizpůsobujete podle momentálních potřeb dané výuky. Nemusíte nic tisknout, nikdy vám nechybí exemplář kopie, práci žáka si můžete okamžitě uložit do PC a zaslat výsledek testu jeho rodičům mailem, protože tak ho mohou mít ještě dříve, než dítě vůbec přijde ze školy domů.

Plus pro žáky

Nový, velmi zajímavý prvek. Dnešní generace dětí miluje cokoliv elektronického, tabule je výbornou pomůckou k tomu, jak dětem ukázat, že elektronika není jen k hraní válečných her, ale že může být efektivním nástrojem k učení.

Možnosti využití

Interaktivní tabule má velmi mnoho využití – funguje jako klasická tabule (i když tento způsob doporučuji využívat co možná nejméně), jako monitor, promítací plátno, můžete na ní surfovat po internetu, vyplňovat online testy, nebo i jiné testy atd. Všechny připravené materiály lze měnit, kopírovat, zvýrazňovat, spojovat, přehrávat a znovu a znovu opakovaně používat. Je-li ozvučená, což výrazně doporučuji, mění se třída v poslechovou kabinu nebo kinosál. Ovládání je velmi jednoduché, buď elektronickým perem (píše a funguje zároveň jako myš) nebo dokonce pouze dotykem pomocí prstu.

Výukové interaktivní materiály

Nejvýraznější plus. Stále častěji se můžeme setkat s interaktivními výukovými materiály a učebnicemi, případně interaktivními materiály k tištěným učebnicím. Jejich výhodou je, že učitelům velmi usnadní práci. Mám na mysli mechanickou, unavující a zdržující práci. Interaktivní materiály obsahují vše, co klasické učebnice, jejich výhodu však je, že jsou sloučeny v jednom. S interaktivní učebnicí tak dostanete klasický obsah učebnice, testy, doplňující testy, obrázky, audiosoubory s ukázkami, video, to vše v digitální podobě, která umožňuje jejich rychlé využití. Kliknete a máte zvětšený text, kliknete podruhé a slyšíte jeho mluvenou podobu – to vše podpořeno obrázkem situace, o které se právě mluví. Kliknete a objeví se vám test z probrané látky a můžete zkoušet. Vše vyřídíte z jednoho místa od počítače, nemusíte běhat od tabule k magnetofonu nebo k videu a zase zpět.

Nový trend interaktivní výuky zachytila i vydavatelství jazykových učebnic, většinou zahraniční. Máme už ale i českou vlaštovku, kterou je vydavatelství Fraus.