Interaktivní učebnice zatraktivní výuku

Vzdělávání v současné době prožívá spoustu změn. Tyto změny se týkají celkového náhledu na formy a způsoby výuky. Vzdělávání (a nejen jazykové) by mělo být co možná nejefektivnější, praktické a pro žáky a studenty co nejvíce atraktivní. Jednou z těchto změn je i nástup interaktivní výuky za pomoci interaktivních tabulí. Přípravě interaktivních materiálů a učebnic se věnuje intenzivně české Nakladatelství FRAUS. O možnostech a výhodách výuky pomocí interaktivních učebnic jsme si povídali s ing. Tomášem Hůlkou (Sales and Marketing Manager) z výše zmíněného nakladatelství.

Nakladatelství FRAUS je první vlaštovkou mezi českými firmami, zabývající se přípravou a vydáváním interaktivních učebnic. Co bylo motivem pro realizaci tohoto nového projektu?

Prvotním impulsem bylo zjištění stávající situace na českých školách. Novinkou ve výuce se stávají interaktivní tabule a učitelé se s nimi ve stále větší míře dostávají do denního kontaktu. Interaktivní tabule je moderním a účinným pomocníkem ve výuce, pokud učitelé mají pro tuto formu výuky kvalitní materiály a dovedou s nimi pracovat. Proto jsme se rozhodli, že učitelům tyto materiály pro výuku nabídneme v profesionální kvalitěs důrazem na metodicko-didaktické zpracování celého projektu. Jak se hned v prvních měsících po představení této naší novinky ukázalo, rozhodně šlo o krok správným směrem. Prvotní ohlasy nás povzbudily k intenzivnější přípravě a naším cílem je, aby školy mohly naše interaktivní učebnice začít používat již v následujícím školním roce.

Kdo jsou členové týmu, který připravuje učebnice pro interaktivní jazykovou výuku?

Tým autorů a spoluautorů je rozsáhlý. Na přípravě učebnic spolupracují jak zkušení učitelé z praxe, tak i metodici a učitelé z vysokých škol. Dále také odborní redaktoři nakladatelství a při přípravě interaktivních učebnic samozřejmě programátoři. Mohu říci, že běžně na přípravě jedné učebnice pracuje tým více než 10 lidí.

Dnes se hodně mluví o komunikativnosti jazykové výuky a o nutnosti ryze praktických výstupů z ní. Jakým způsobem pomáhá interaktivní způsob výuky komunikativnosti a v čem spatřujete jeho hlavní přínos?

Hlavní přínos je zcela jistě v názornosti a ucelenosti učebních materiálů potřebných k výuce. Nyní si učitel cizích jazyků na jednotlivé hodiny musí nosit přinejmenším učebnici, audionahrávky, video kazetu popř. DVD, a další doplňkové materiály, které si sám připravil. To již s naší interaktivní učebnicí potřebovat opravdu nebude, protože toto vše je v ní obsaženo. Stačí si ji pouze nainstalovat na příslušnou interaktivní tabuli a hodina může začít. Probíhá bez jakýchkoliv zdržení zaviněných hledáním správné nahrávky na přehrávači popř. odpovídající video ukázky. Tyto komponenty nezbytné k výuce cizího jazyka jsou totiž přímo zakomponované do jednotlivých stránek interaktivní učebnice. Díky vlastnímu unikátnímu systému odkazů, které nakladatelství vyvinulo, může vyučující na interaktivní tabuli pracovat podle vlastního výběru s dílčími texty, fotografiemi, ilustracemi a dalšími jednotlivými objekty z učebnice. V rámci jednotlivých stránek jsou i různé ikony, které v sobě skrývají velké množství doplňujících video sekvencí, 2D a 3D animací, zvukových nahrávek, ale také další fotografie, ilustrace nebo texty, doplňující tištěnou učebnici.

V čem pomáhají interaktivní učebnice studentům a jak mění práci učitelů – lektorů? Proč by školy měly přecházet na interaktivní učebnice?

Práci učitelů mění dosti podstatným způsobem – zjednodušují ji! Interaktivní učebnice není pouze totožným obrazem tištěné učebnice, ale navíc obsahuje audio a video ukázky, animace a v neposlední řadě interaktivní cvičení, která úzce navazují nacvičení z tištěné učebnice a pracovního sešitu. Dále učitelé mají možnost při výuce s interaktivní učebnicí lépe zdůraznit a vypíchnout to nejdůležitější, na co by se student měl zaměřit. Pro studenty se takováto forma výuky stává atraktivnější a zábavnější. Věříme, že i studijní výsledky budou mít při výuce s našimi učebnicemi vzrůstající tendenci. Druhou část Vaší otázky musím lehce pozměnit. Rozhodně není naším cílem, aby školy přecházely na výuku podle interaktivních učebnic a klasické tištěné učebnice přestaly používat. Jedinečnost tohoto projektu spočívá v propojení klasické tištěné učebnice, bez které si samozřejmě ani výuku nelze představit a učebnice interaktivní. Základním pilířem výuky bude vždy tištěná učebnice a interaktivní učebnice bude pouze doplňkem, který učitelům lépe a názorněji pomůže vést výuku a žákům ukáže, že učení není „taková nuda“, jak si do této chvíle myslel. Takové propojení vytváří potom celek, který je výborným nástrojem pro efektivní výuku. První reakce na naše učebnice toto jednoznačně potvrzují.

Setkali jsme se s případem školy, která obdržela demo materiály k interaktivní výuce, líbily se jí, ale odradila je cena za licence. Z jiného zdroje jsme se dozvěděli, že pokud škola používá tištěné materiály Nakladatelství Fraus, může dostat na interaktivní učebnice slevu – můžete to potvrdit?

Názor na výši ceny interaktivní učebnice je podle mě dost individuální a já osobně plně za stávající cenou stojím. Cena byla stanovena tak , aby do učebnice mohlo být dáno maximum didaktických materiálů k efektivní výuce a za současných podmínek není možné takové materiály vytvořit levněji. Také drtivá většina škol cenu přijímá velice pozitivně s ohledem na obsah, který nabízíme. Škola si musí uvědomit, že si kupuje software, který může používat na všech interaktivních tabulích, a také jej může mít učitel nainstalovaný na školním i osobním počítači pro přípravu na hodiny. Jestliže si srovnáte cenu za naši multilicenci s multilicencemi jiných firem prodávajících software, zjistíte, že tato cena se rozhodně nijak neliší od multilicencí za elektronické slovníky apod., ale je tomu spíše naopak.
Ohledně možnosti získání slevy je to přesně tak, jak říkáte. Naším cílem je, aby školy používaly tištěné systémové učebnice vydávané Nakladatelstvím Fraus, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a měly i další použitelný nadstandard. Právě tyto školy mají možnost získat interaktivní učebnice až se slevou 50 % oproti školám, které chtějí pouze materiál využitelný při výuce na interaktivní tabuli, ale učí podle učebnic jiných nakladatelů.

Děkujeme za rozhovor.