Němčina plná her

Příručka, která umožní dětem naučit se německy při běžných činnostech, formou her. Využijí různé aktivity k procvičení nejrůznějších znalostí – od her pro dramatizace, postřehové hry a další. Hry je možné přizpůsobit i dalším jazykům. Aktivity pro rodiče s dětmi nebo domácí prostředí i školní výuku.

Hanšpachová J., Řandová Z.: Němčina plná her, Portál, 2006, ISBN  80–7367–109–3