Distanční lektor – další dimenze jazykové výuky

Při tvorbě tohoto textu jsme uvažovali o tom, jestli dát za nadpis otazník. Pak jsme se shodli jednoznačně, že ne. Rozvoj IT jde rychle kupředu a technologie jako komunikace po internetu nebo videotelefonování a přenos obrazu a zvuku v reálném čase se staly zcela běžnou součástí každého majitele PC a přípojky k internetu. Navíc za velmi malé náklady. Zde tedy vzniká prostor pro masovější využití pro jazykovou výuku nebo tlumočení.

Lidé, kteří využívají ve své práci slovní komunikaci zde mohou najít zcela nový rozměr své práce a přitom se nemusí hnout z domu nebo kanceláře a přesto mohou pracovat prakticky pro klienty po celém světě. Problémem ovšem je obecná nechuť Čechů k těmto novinkám, možná i zbytečná skepse a vymlouvání se na náročnost technologie a menší kupní sílu. Nic z toho však neplatí, technické vybavení stačí zcela obyčejné a přípojku k internetu má stále více domácností (o firmách už ani nemluvě). Pokud máte následující vybavení, můžete začít: koupíte si sluchátka, mikrofon, webovou kameru (pozor na záběry ze soukromí) a nainstalujete jeden z komunikačních programů zdarma – například Skype nebo VOIP Buster, případně FreeCall. Nutností je rychlé internetové připojení, funkčnost je třeba vždy vyzkoušet a zjistit, jestli odpovídá vašim nárokům na takový způsob výuky.

Pro způsoby výuky po internetu se vžil termín e-learning, což znamená učit se pomocí aplikace, která je dostupná všude tam, kde je internet. Tento způsob zažívá nebývalý boom, protože umožňuje nejrůznějším zájemcům přijít zcela pohodlně k nejrůznějším znalostem. Popišme si, jak vypadá výuka jazyků nebo tlumočení tímto způsobem.

Distanční lektor – je člověk, který vede výuku po internetu prostřednictvím hlasové komunikace nebo videohovoru. Studentem může být kdokoli odkudkoli. Zajímavé je, že se při takové výuce mohou sejít lidé z různých lokalit, kteří by se jinak normálně třeba nesetkali. Jako pomoc začínají vznikat e-learningové platformy na internetu, které mají za úkol být virtuální učebnou, kam se studenti přihlásí a mohou spolu komunikovat. Jedním z takových řešení je například projekt www.onlinelear­ning.cz. Distančním lektorem může být ale jakýkoli jiný jednotlivec, který se rozhodne takto pracovat.

Distanční tlumočník – je pro svého klienta velmi úsporný a přitom maximálně efektivní – videokonference, kdy spolu hovoří více lidí, všichni se vidí a mohou v reálném čase reagovat je velmi vhodná k takové činnosti. Mohou spolu hovořit osoby vzdálené tisíce kilometrů a mohou přitom vést úspěšnéobchodní jednání.