Komunikativní způsob učení jazyka je správný

Zájemci o jazykové znalosti upřednostňují přísně komunikativní způsoby učení. Klasická školní metoda, kdy se v kurzu učíte spíše o jazyku, než jazykem skutečně mluvit, je už naštěstí na ústupu. „Komunikativní způsob učení cizího jazyka je správný. Účastníci kurzů preferují jednoznačně požadavek naučit se co nejdříve aktivně a samostatně mluvit“, říká Ing. Kamil Šimkovič, branch manager jazykové školy Empire v Praze. „K této schopnosti jim můžeme efektivně pomoci, když absolvují některý z našich kurzů, v nichž pro výuku používáme Callanovu metodu“.

Pane Šimkoviči, lidé z oboru a jazykoví lektoři už jistě na pojem Callanova metoda narazili. Můžete ovšem tuto metodu přiblížit více i lidem, kteří zvažují, jak efektivně zvládnout cizí jazyk? Jak probíhá vyučovací lekce, na co je kladen důraz?

Každý z nás byl již jednou v životě při výuce jazyka úspěšný – dnes tak máte možnost komunikovat česky bez toho, že byste přemýšleli jakou předložku, spojku, čas nebo slovíčko máte použít. Proč se tedy učit anglicky jinak? A právě na tomto principu je založena Callanova metoda. Vyučování probíhá formou rychlých otázek a odpovědí, kdy nemáte čas přemýšlet, 100% se soustředíte na samotný jazyk a buduje se Vám tak potřebný reflex. Důraz je kladen na schopnost mluvit, porozumění a odbourání strachu hovořit anglicky (podle statistik má tento problém až 90% lidí). Gramatika je samozřejmě součástí vyučovacího procesu, avšak vyučujeme ji přirozenou cestou, použitím ve větě.

Jakou má metoda „historii“? Kdo je vlastně pan Callan a jak dlouho svou metodu prosazuje, z jakých principů vychází?

Callanovu metodu vyvinul pan Robin Callan v 60. letech 20. století. Vyvíjel ji 10 let a dalších 5 let ji testoval. Samotná metoda vychází z výše popsaného principu, resp. z předpokladu, že výuka jazyka je reflexivní proces. Tradiční metody přitom předpokládají, že jazyk se je potřebné učit pracným memorováním. Dalšími prvky naší výuky je simulace anglicky hovořícího prostředí, rotace lektorů na hodinách a minimum domácích úkolů.

Na vašich webových stránkách je možné se dozvědět, že máte nejdelší zkušenost s metodou v Čechách a na Slovensku. Jak dlouho již učíte touto metodou? Jakým způsobem školíte lektory a jaké požadavky musí vaši lektoři splňovat?

Náš zahraniční partner vede jazykovou školu vyučující Callanovou metodou již více než 8 let. Od roku 2004 jsme postupně otevřeli pobočky v Bratislavě, Košicích a naposledy v Praze, přičemž plánujeme dále růst. Stali jsme se tak největší školou v Čechách a na Slovensku vyučující Callanovou metodou. Jedním z limitujících faktorů v našem dalším růstu je právě kvalita lektorů. Při výběru jsme velmi nároční a vybíráme tak jenom ty nejlepší z nejlepších. Nezáleží nám přitom ani tak na dosavadní praxi s výukou, důraz klademe hlavně na charakter dané osoby, vynikající angličtinu a schopnost rozvíjet svůj potenciál.

Je Callanova metoda univerzální? Lze ji použít pro výuku různých zaměření v jazyce – mám na mysli například všeobecnou přípravu na zkoušky k jazykovým certifikátům, v rámci obchodního jazyka nebo firemní rutiny, případně i pro jazykový trénink v konkrétním profesním oboru apod.?

Callanova metoda připravuje studenty standardně na mezinárodní cambridgeské jazykové zkoušky (PET a FCE). Pro zájemce o obchodní angličtinu jsme vyvinuli velmi oblíbený produkt Empire Business English, ve kterém používáme dynamické prvky výuky Callanovou metodou. Pro ty, kteří si chtějí svoji angličtinu jenom udržovat praktickou konverzací, jsme připravili produkt Empire Conversation. Pro firemní klientelu a rovněž zájemce o další oblasti angličtiny jsme schopni sestavit produkt přímo na míru a potřeby daného klienta.

Jaké garance kvality výuky jste schopni poskytnout? Zahlédl jsem ve vašich materiálech poznámku, že pokud student, který absolvoval váš kurz neuspěje u jazykové zkoušky, jste schopni mu poskytnout cvičné hodiny zdarma, jak to tedy je? Sledujete úspěšnost absolventů vašich kurzů u zkoušek?

Výuku Callanovou metodou bych přirovnal k výbornému receptu – v rukách dobrého kuchaře se změní ve výborný pokrm, v rukách špatného naopak. Ne všechny jazykové školy vyučující Callanovou metodou tak dosahují stejné kvality výuky. A právě jednoznačná orientace na vysokou kvalitu výuky a poskytovaných služeb je to, co nás od samého začátku odlišuje od všech ostatních. Dnes jsme tak schopni poskytovat např. písemnou záruku na úspěšné zvládnutí již zmíněných cambridgeských zkoušek. V případě, že náš student tyto zkoušky neudělá, dostává od nás potřebný počet hodin zdarma, až do jejich úspěšného zvládnutí. Úspěšnost studentů Callanovy metody na těchto zkouškách je přitom až 95%, v porovnání se 70% u tradičních metod. Lepší než 100-krát slyšet je však jednou vidět, proto dáváme každému zájemci o studium u nás ukázkovou hodinu zdarma.

Kde všude působíte?

Naše jazyková škola EMPIRE působí v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Pro naše studenty by přitom mělo být jedno, jestli studují v Praze nebo v Bratislavě, kvalita výuky zůstává pořád stejně vysoká, což zaručuje například pravidelný zahraniční monitoring.

Děkujeme za rozhovor.
Děkuji za pozvání a přeji Vašemu projektu hodně úspěchů.

(PR text)