Profesní angličtina

O tom, že v současné době je velmi žádoucí znát cizí jazyk v kontextu svého oboru, už snad nikdo nepochybuje. Rádi bychom vás upozornili na řadu profesních učebnic a materiálů, která vznikla v nakladatelství Cambridge University Press. “Naše nakladatelství nabízí celou řadu učebních materiálů z oblasti Business English a English for Specific Purposes, tedy z jednotlivých oborů obchodní a profesní angličtiny”, říká o ucelené řadě Mgr. Soňa Mazourková z Cambridge University Press.

Řada učebnic a učebních materiálů je velmi široká. Tématy jsou například klasická obchodní angličtina a telefonování, jazyk právnický, angličtina medicínská, jazyk pro cestovní ruch, hotelnictví a provoz hotelů, kancelářská komunikace nebo angličtina z oblasti informačních technologií. Nakladatelství Cambridge University Press chystá také v nejbližší době další tituly (angličtina pro strojírenství, stavebnictví, piloty či zdravotní sestry). V nabídce naleznete také materiály připravující studenty a zájemce na zkoušky k certifikátům BEC (Business English Certificate) nebo ILEC (International Legal English Certificate – právnická angličtina).

“Naše nakladatelství vždy vydávalo učebnice zaměřené na obchodní angličtinu. Expanze jednotlivých oblastí v reálném životě, neustálé zvyšování významu angličtiny v mezinárodním kontextu a mezinárodní komunikaci a s tím související potřeba uživatelů ovládat angličtinu nejen v obecné rovině, ale i v rovině profesní, a tedy nárůst poptávky byly hlavním motivem k rozšiřování nabídky nakladatelství o tituly z oblasti jednotlivých profesí. Neustále stoupá potřeba dorozumět se v cizím jazyce nejen na úrovni běžné komunikace (např. při cestování), ale také při poradách, setkáních se zahraničními partnery či kolegy z mezinárodních firem. Nakladatelství jen reagovalo na stále významnější potřebu učebnic, které by uživatele k této komunikaci připravily”, odpověděla Mgr. Soňa Mazourková z Cambridge University Press na otázku proč se nakladatelství CUP rozhodlo přistoupit k vydávání profesně a obchodně orientovaných učebnic v tak širokém rozsahu.