Virtuální jazyková učebna

„Naše platforma je ideální jazykovou učebnou. Můžete ji navštívit nebo provozovat odkudkoli, kde je internetové připojení“, říká o systému OLE (On-line learning) jeho projektový manažer Tomáš Petr. Projekt, který umožní zájemcům z nejzapadlejších míst se aktivně účastnit jazykových kurzů a komunikovat s lektory a rodilými mluvčími, ukončil úspěšně pilotní provoz. Nyní je otevřen studentům, kteří preferují on-line výuku, při níž fyzickou přítomnost lektora a studenta v jedné místnosti nahrazují moderní technologie. Re­gistrovat se také mohou jazykové školy, které chtějí snížit náklady a optimalizovat zisk.

Výhoda virtuální učebny
Školy tak mohou  provozovat virtuální učebnu a získat mnohem více studentů, než doposud aniž by za nimi museli zdlouhavě jezdit nebo platit pronájem učeben a dalších prostor. Důležitým přínosem pro jazykové školy je to, že základna jejich potenciálních studentů nemá geografické hranice, tudíž jazyková škola může ke studiu získat i studenty vyskytující se na opačném konci republiky než je sídlo školy.

Systém OLE
„Platforma OLE je vyvinutá na míru pro účely on-line výuky. Celá architektura systému je tomu podřízená – je zde několik uživatelských rolí, prostředí pro prezentaci učebních materiálů, jsou zde prvky, se kterými jsou lidé zvyklí se setkávat v klasickém školství (třídy, rozvrhy hodin…)“, uvádí dále  projektový manažer OLE Tomáš Petr.
Systém disponuje speciálními funkcemi umožňujícími řízenou výuku, zpětné vyhodnocení průběhu hodin, zakreslování do prezentovaných materiálů apod. Nejde tedy jen o zprostředkování přenosu obrazu a zvuku, ale velmi speciální a sofistikovaný nástroj pro plnohodnotnou on-line výuku. Nabízí tedy mnohem více služeb a je více propracovaný na míru, proto ho nemůže zastoupit běžný internetový komunikační systém přenášející zvuk a obraz.

Lektoři
Kvalitu výuky ovlivňuje samozřejmě samotný lektor. Aby byl lektor kvalitní a platforma OLE byla v jeho rukou velmi dobře využitým nástrojem, prochází budoucí lektoři školením. Naučí se zvládat systém technicky, metodicky, jsou seznámeni s jeho výhodami a nevýhodami ve srovnání s běžnou prezenční výukou. Součástí tréninku je také zkušební hodina. Na OLE může vyučovat pouze ten lektor, který uvedené školení zvládne. Získá pak certifikát, který platí pět let. Své lektory může přihlásit kterýkoli subjekt vyučující jazyky – podmínkou je, aby škola měla minimálně tři certifikované lektory. V současné době se celý systém rozjíždí, probíhá školení lektorů a je navazována spolupráce s jazykovými školami.

Studenti
„Existuje několik skupin typických studentů“,
pokračuje Tomáš Petr. „Jednou jsou studenti škol, které se navíc v rámci svého osobního vzdělávání věnují studiu jazyka přes OLE. Druhou skupinou jsou manažeři firem, kteří jsou zaneprázdněni a chtějí efektivně vyplňovat volné chvíle studiem jazyka z místa, kde se zrovna nacházejí (ze své kanceláře, z hotelu apod.). Dále jsou zde „domácí studenti“, to znamená lidé, kteří  pracují doma připojeni na internet, matky na mateřské dovolené a podobně.“

Technické podmínky
Aby systém pracoval, je třeba mít následující technické vybavení. Internetové připojení o rychlosti minimálně 1 Mb (nesmí být ale wireless). U počítače je nutno mít minimálně 0,5 GB operační paměti, lepší je ale 1 GB. Systém pracuje pod běžnými operačními systémy (Vista, XP, MacOS, Linux). Podmínkou také je, aby v prohlížeči byl instalován Flash Player 9 nebo vyšší. Samozřejmě je nutné mít stereo sluchátka a webovou kameru

Systém OLE je opravdu přínosný a přibližuje výuku zase o něco blíže všem zájemcům o jazykové vzdělávání. Jeho další existenci a provoz  budeme  dále sledovat.

(PR text)