Učebnice pro profesní angličtinu

Tématu učebnic pro profesní angličtinu jsme se věnovali nedávno. Dnes vám představujeme další z cest k profesně orientovanému jazyku. Může jí být také Fraus Office Program„Naše řada učebnic, zařazených do výše uvedeného projektu  FOP pod názvem  „Angličtina v praxi“ zahrnuje dvěstěžejní učebnice  pokrývající zá­kladní  odnože odborného jazyka –  Business English for Beginners a Technical English for Beginners“, říká o programu marketingový manažer Nakladatelství FRAUS Ing. Tomáš Hůlka.

Projekt FOP zahrnuje odborné slovníky a také odborné učebnice k jednotlivým profesním specializacím. Na výše zmíněné učebnice navazuje další řada nazvaná “English for…“. Mezi profese, které se mohou “učit hovořit o své práci“ v angličtině, patří zatím čtyři vydané – English for Automobile Industry, E-mails, Acounting a Human Resources. “Dalších sedm připravujeme k  vydání v horizontu půl roku.  Tím ovšem tato řada nekončí a do  budoucna počítáme s jejím  rozšířením v závislosti na poptávce  trhu“, uvádí dále Tomáš Hůlka.
Důvody proč nakladatelství stále více přistupují k takto profesně orientovaným materiálům jsou velmi jasné. Schopnost „umět svoji profesi“ v cizím jazyce je stále více žádaná. Do českých firem vstupuje zahraniční kapitál, zahraniční firmy přesouvají výrobu do České republiky, naše firmy stále více vyváží a potřebují plnohodnotně komunikovat se svými zahraničními partnery a odběrateli. „Abychom těmto lidem usnadnili výuku  angličtiny, ob­sahují  všechny učebnice anglicko-české slovníčky, což nám dává  výhodu před jednojazyčnými učebnicemi zahraničních  nakladatelství“, doplňuje Tomáš Hůlka z Nakladatelství FRAUS. Učebnice sestavené tak, aby odpovídaly jednotlivým Společného evropského jazykového rámce jsou již samozřejmostí