Učte se asijské jazyky

Připadají vám angličtina a další evropské jazyky nudné? Máte pocit, že jimi mluví kdekdo a chtěli byste se odlišit? Začněte se učit některý z asijských jazyků. Kurzů orientálních a v našem regionu méně užívaných jazyků v posledních dvou letech přibývá.

Lidé se začínají učit japonsky, čínsky, korejsky případně arabsky z několika důvodů. Tím prvním je expanze firem z těchto zemí k nám – lidé jazyky potřebují z profesního hlediska. Ekonomiky těchto zemí neustále rostou a vzhledem k jejich lidnatosti je jasné, že znalost jejich jazyka bude v blízké budoucnosti výraznou výhodou při nacházení obchodních i pracovních příležitostí. Zájem o takové jazyky podporují také firmy, které u nás investují nebo investovaly. Kolínská továrna TPCA vytvořila svůj program na podporu vzdělávání a organizuje na pracovišti kurzy pracovníků. Na několika ZŠ také probíhá výuka japonštiny a francouzštiny. Také v Moravskoslezském kraji je velmi pravděpodobný rychlý rozvoj kurzů korejštiny a asijských jazyků ve spojitosti s investicí Hyundai.

Pro další jsou tyto jazyky koníčkem nebo se chtějí naučit základní fráze, protože zamýšlejí odjet do některé z těchto zemí na dovolenou. Přestože studium zcela odlišných a nezvyklých jazyků je velmi náročné, lidé většinou vydrží studovat. Jsou si vědomi toho, že jazyk může být bránou do dané země, umožní také poznat kulturu, zvyky, literaturu.