Ruské reálie

Ruština se vrací stále více, o tom jistě není pochyb. Přibývá těch, kteří na ruštinu “vzpomínají” jako na svůj téměř jediný cizí jazyk nebo povinnost a významný maturitní předmět, stejně jako těch, kteří ruštinu studují nově z nejrůznějších důvodů. Firmy se obracejí stále více na východ nejen kvůli vývozu, ale také proto, že zde zakládají nové pobočky nebo dceřinné společnosti. Mnoho českých manažerů také míří do rusky mluvících zemí, aby zde vedli aktivity svých zaměstnavatelů.

Ve světle těchto okolností je jistě potřebné, aby zájemce o ruský jazyk znal i reálie těchto zemí, protože je to prostě nutné už jen z toho pohledu, že tyto znalosti na tradičně hrdou ruskou mentalitu mohou velmi pozitivně zapůsobit a daný člověk pak získá mnohem větší respekt než ten, který o veliké zemi nic neví. Přitom vám může výrazně pomoci internetová učebnice Michaely Peškové, která působí na Západočeské univerzitě v Plzni. Její texty jsou k nalezení na internetové adrese www.rus­kerealie.zcu.cz .

Struktura učebnice je sice primárně koncipována pro studenty rusistických oborů, užitečné informace zde ale najde každý, kdo tomuto bezesporu nádhernému a velmi příbuznému jazyku rozumí. V textu jsou také zařazeny odkazy na další stránky, mapy, seznam literatury a internetové zdroje. Praktickým doplňkem je možnost tisku textů v “čisté” textové podobě. “Reálie Ruska” mají za cíl být celkovým přehledem současných ruských reálií. Najdete zde informace o současném Rusku, pomohou vám také se zorientovat v historii a kultuře.