Poznámka: Minimálně dva cizí jazyky jsou nutností

Současný vývoj ukazuje, že je naprosto nezbytné umět aspoň dva cizí jazyky. Dorozumět se kromě vlastní mateřštiny ještě minimálně dvěma dalšími jazyky je dnes již skoro tak samozřejmé a nutné, jako je například řízení auta nebo ovládání počítače. Je jistě potěšitelné, že, ačkoliv to tak na mnohých školách nevypadá, především studenti a mladí lidé projevují stále více „neostychu“ při komunikaci v dalších cizích jazycích.

Na letošním jazykovém veletrhu Expolingua Praha toto bylo více než zřetelně znát. Mnoho návštěvníků zmíněného veletrhu při komunikaci s lidmi v jednotlivých stáncích zkoušelo zcela přirozeně při zahájení hovoru dva i více jazyků, než našli s vystavujícím ten společný, ve kterém pak probrali nabídku a dotazy. Je to určitě dobře, globální ekonomika a příležitosti vyžadují globální znalosti. Lidé, kteří si uvědomí dříve nutnost znalosti cizích jazyků, nutnost schopnosti používat je zcela přirozeně, stejně jako nezbytnost plynulého přecházení z jednoho cizího jazyka do druhého, budou vždy o něco dál a jejich možnosti uplatnění budou výrazně vyšší. Budou si moci daleko dříve přečíst na internetu o novinkách a nejnovějších trendech, objevech a technologiích, protože nebudou muset trpně a trapně čekat, až jim vše někdo přeloží, pokud tedy k tomu vůbec dojde. Pokud si tuto skutečnost uvědomují nejzodpovědnější jedinci, je to určitě dobře, ale je to pořád málo. Kdy si výše uvedené uvědomí i patřiční odpovědní a zasadí se nějakým radikálním řezem o to, aby cizí jazyky byly vyučovány na našich školách a ústavech tak, jak si situace vyžaduje a jak si studenti zaslouží, tedy vždy kvalifikovanými učiteli, lektory a aktivně trénovány rodilými mluvčími? Zatím se studenti učí aktivně používat jazyk praktickými výjezdy do zahraničí, to je jistě v pořádku, ale nezaslouží si být jazykově připraveni už z domu tak, aby byli ihned po příjezdu schopni se plně zapojit do studia, diskuze a aktivní komunikace? Aby při aktivním mluvení nehledali slovíčka, nepřemýšleli o konstrukcích vět, ale prostě komunikovali a přemýšlení věnovali už skutečným problémům svého oboru? Jazyk je přece v naprosté většině případů jen prostředek, ne cíl debaty.