STANAG – jazykové zkoušky pro vojáky

Ať už se politici dohadují o našich vojenských misích nebo ne, naprosto jasné zůstává, že jsme členy NATO a proto naši vojáci musí být schopni v těchto strukturách plně uspět. Mezi jiným to také znamená, že musí být schopni diskutovat a pracovat běžně v cizím jazykovém prostředí.

Co je to STANAG

STANAG (Standardization Agreement – Standardizační dohoda) stanovuje směrnice, termíny a podmínky pro vojenské nebo technické postupy a vybavení mezi členy NATO.  STANAG je k dispozici v angličtině a francouzštině, to jsou dva oficiální jazyky NATO a dále pak také v němčině.

Jazyková zkouška STANAG 6001

Jazyková zkouška STANAG 6001 testuje jazykové schopnosti zaměstnanců NATO a také v naší armádě. Stejně jako jiné zkoušky, má I STANAG 6001 několik úrovní a testuje určitě dovednosti a znalosti – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, projev písemný a ústní. Každá z testovaných schopností má přidělen svůj Standardized Language Profile – SLP – nejnižší je SLP 1, nejvyšší pak SLP 5.

Příprava – učebnice

Chcete-li se připravit na zkoušky STANAG, je dobré absolvovat kurz. Učebnice pro přípravu ke zkouškám vydalo nakladatelství Macmillan. Jmenuje se CAMPAIGN – English for military a můžete si ji prohlédnout zde: http://www.mac­millan.cz/bk-campaign.htm.

 

Detailnější seznámení s touto učebnicí a také s učebnicí pro letce přineseme v příštím článku.