CAMPAIGN – učebnice angličtiny pro vojáky

Plníme slib z a představujeme učebnici nazvanou CAMPAIGN, která je určena pro přípravu vojáků na zkoušku STANAG 6001. Učebnice vojenské angličtiny byla sestavena pro všechny vojáky, kteří se zapojují do nejrůznějších typů operací, od mírových a humanitárních misí až po vojenská cvičení. Na učebnici spolupracovala také Vojenská akademie Brno. Materiál je vysoce hodnocen v recenzích jako praktický a realistický.

Obsah učebnice
V knize najdete všechna možná témata, která příslušníci armády během praxe využijí – technika, sport, zdraví, mírové jednotky. Základní odborná terminologie je zde příjemně spojena s nácvikem obecných jazykových znalostí a dovedností.

CAMPAIGN má dva díly – ten první doprovodí studenty do úrovní 1 a 2 v systému zkoušek STANAG 6001. Druhý díl dovede zájemce mezi úrovně 2 a 3. Porovnání úrovní učebnic CAMPAIGN se známějšími úrovněmi Společného evropského jazykového rámce si můžete prohlédnout zde http://www.mac­millan.cz/img/cam­paign.pdf.

Obsah učebnice byl nezávisle na sobě schválen příslušníky americké, britské, francouzské a španělské armády. Učebnice zpracovává reálnou současnou vojenskou angličtinu potřebnou během nejrůznějších mezinárodních operací.  Materiál byl také pilotně ověřován na Univerzitě obrany v Brně. Více o obsahu učebnice zjistíte přímo na stránkách vydavatelství zde http://www.mac­millan.cz/bk-campaign.htm.

Součásti učebnice a podpora lektorů
Učebnice CAMPAIGN obsahuje standardní části, jak jsme na ně zvyklí – Student´s Book,  Workbook, vše s CD nahrávkami, Teacher´s Book a Campaign Dictionary of Military Terms. Lektoři a učitelé mohou také navštívit stránky www.campaignmi­litaryenglish­.com, kde jsou k nalezení doplňkové materiály, internetové aktivity a také pracovní listy pro výuku angličtiny s vojenskou tématikou. Pokud se registrujete, můžete také získat zasílání pracovních listů zdarma.