Zkoušky KET a PET také pro školáky

Zkoušky KET a PET budou nyní ušity na míru i školákům. British Council představí v červnu dva nové typy zkoušek. Univerzita v Cambridge je vyvinula pro žáky základních škol ve věku 10 – 14 let pod názvem KET for Schools a PET for Schools.

„Tyto zkoušky si uchovaly stejný formát jako KET a PET, taktéž jejich úroveň je identická,“ vysvětluje manažerka zkouškového oddělení British Council Kateřina Vokálová. „Jediný rozdíl je v obsahu a ve zpracování témat, jež jsou zacílená zvláště na zájmy a zkušenosti žáků základních škol“ dodává. Cílem nového typu zkoušek je zvýšení zájmu a motivace o studium angličtiny této věkové kategorie. Zkoušky vycházejí ze známých témat a situací a jejich cílem je zvýšit sebedůvěru žáků ve schopnosti využít angličtinu. „Věříme, že nový typ zkoušek bude pro žáky zajímavější a inspiruje je k získání dalších jazykových kvalifikací,“ říká Kateřina Vokálová.

Nové zkoušky už „nanečisto“ vyzkoušely dvě školy. Jednou z nich byla Základní škola Komenského v Nymburce. „Jednotlivé části testu žáci 9. ročníku vypracovali v kratším čase, než byl stanoven. Tito žáci před Vánocemi absolvovali pre-testing standardních testů PET. Pokud mohli srovnat, rozhodněvítězně vyšly testy nové – upravené na tento věk, tj. na teenagery – vhodně zvolenými tematickými okruhy,“ hodnotí nové zkoušky učitelka Petra Kroulíková.

KET – KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS

Úspěšný kandidát je schopen porozumět jednoduchým otázkám a instrukcím, vyjádřit základní názory nebo potřeby a vyplnit formuláře, napsat jednoduché dopisy či pohledy osobního charakteru.

Zkouška se skládá ze tří částí:

Čtení a psaní: 1 hodina 10 min
Kandidát je schopen porozumět jednoduchým písemným informacím jako jsou nápisy, brožury, noviny a časopisy. Také umí napsat krátkou zprávu v rozsahu 25–35 slov.

Poslech: 30 min
Kandidát by měl porozumět oznámením a jiným mluveným materiálům při pomalém a zřetelném projevu.

Mluvení: 10 min
Kandidát by měl projevit schopnost zapojení se do konverzace – klást otázky a odpovídat na ně.

PET – PRELIMINARY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS

Úspěšný kandidát je schopen porozumět hlavní myšlence jednoduchých instrukcí nebo veřejným oznámením. Dále rozumí instrukcím v hodinách a domácím úkolům zadaným učitelem, je schopen ptát se jednoduchými otázkami a zapojovat se do konkrétních konverzací ve škole a studijním prostředí. Umí psát popisy událostí, např. školního výletu.

Zkouška se skládá ze tří částí:

Čtení a psaní: 1 hodina 30 min
Kandidát by měl být schopen číst texty z nápisů, časopisů, novin a porozumět jejich hlavním bodům. Umí doplňovat úkoly jako je vytvoření krátkého vzkazu, napsat povídku nebo dopis v rozsahu cca 100 slov.

Poslech: 30 min
Kandidát by měl porozumět významu mluveného reprodukovaného slova včetně hlášení, rozhovorů a debat o každodenních záležitostech.

Mluvení: 12 min

Kandidát se zapojuje do konverzace, umí klást otázky a odpovídat na ně a je schopen hovořit volně o svých zálibách i o neoblíbených aktivitách.

Více informací najdete na www.britishcou­ncil.cz. Registrace na červnový termín zkoušek trvá od 23. února do 13. března.