Váháte při volbě slov? Pomůže vám kontextový slovník linguatools.de.

V době, kdy je více než nutné komunikovat a poskytovat nejrůznější materiály ve více jazycích, hledají nejen překladatelé stále více nástrojů k tomu, aby jejich práce a převod textů do cizích jazyků byl co možná nejrychlejší a co nejjednodušší. Překladatelé mohou využívat spoustu slovníků online, nejrůznější CAT software a nejnověji také kontextové slovníky. Jeden takový nástroj naleznete na adrese linguatool­s.de. Poprosili jsme paní Petru Procházkovou, počítačovou lingvistku z Berlína, kde linguatools sídlí, aby nám o slovníku řekla více.

Můžete prosím přiblížit význam a funkci kontextového slovníku?

Ano. Ovládáte-li cizí jazyk, jistě víte, že od určitého stupně znalosti tohoto jazyka pro Vás není největším problémem přeložit význam jednotlivých slov, ale zjistit, v jakých situacích a v jakém kontextu se dané slovo obvykle používá a ve kterých ustálených frázích se nejčastěji vyskytuje. Jde například o to, s jakým podstatným jménem se pojí určité sloveso, jaké přídavné jméno se k němu nejlépe hodí a která předložka je v daném případě ta správná. Například, víte-li, že výraz „hladina“ se do němčiny přeloží jako „das Niveau“, není ještě zdaleka jisté, že se tento termín používá i ve spojení „hladina potoka“, „hladina úrokových sazeb“ nebo „hladina alkoholu v krvi“. Většina klasických slovníků vám v tomto směru moc nepomůže. Při formulaci srozumitelného sdělení v cizím jazyce se ale bez těchto informací neobejdete. Ve kterém slovníku se například dozvíte, že německým překladem výrazu „mít přednášku“ není „Vorlesung haben“, ale „Vorlesung halten“?
Vyučujete-li cizí jazyk, víte, že když hledáte třeba překlad slova „zkoušet“, žádný, byť sebeobsáhlejší, seznam možných překladů tohoto výrazu Vám při výběru správného pojmu nepomůže, jelikož volba konkrétního termínu závisí vždy na daném kontextu.  Právě pro takové situace je tu kontextový slovník od linquatools.de. Slovník linguatools čerpá ze 49.000 překladů, které dohromady obsahují více než 1,3 milióny dvojjazyčných příkladů vět. Ke každému zadanému výrazu se Vám zobrazí strukturovaný seznam možných překladů s příslušnými německými a českými příklady vět, jež hledaný výraz obsahují.
Tento kontextový slovník je zdarma dostupný na adrese na tomto odkazu.

Které materiály slouží jako zdroj vašeho slovníku? Jak poznám, že nabízený kontext a konkrétní překlad je přeložen správně?

Zdrojem jsou profesionální překlady pocházející z mnoha různých pramenů. Tvoří je například parlamentární rozpravy, novinové články a komentáře či politické projevy; a mimo jiné také odborné vědecké texty. U každé dvojice vět je zobrazen druh zdroje, což je podstatná informace z hlediska identifikace stylu textu i oblasti, v níž se tento překlad používá. Podle četnosti výskytu jednotlivých variant překladu lze zase odhadnout, které výrazy jsou užívanější a které jsou naopak méně obvyklé.

V jakých jazykových kombinacích existuje váš slovník? Kdo stojí za jeho tvorbou?

Webový portál linguatools nabízí kromě česko-německého kontextového slovníku, také slovník německo-anglický s více než 546.000 překlady a 2,5 milióny dvojjazyčných větných spojení a slovník německo-španělský s více než 96.000 překlady a 2,5 milióny dvojjazyčných větných spojení. Brzy vyjde také slovník německo-francouzský a německo-portugalský. Pro tyto dva jazykové páry, jakož i pro dalších pět jazyků zde již nyní najdete rozsáhlé databáze vět a slovních spojení, v nichž můžete hledat kontextový překlad prostřednictvím vyhledávací funkce.
Firma linguatools se zaměřuje na oblast jazykových technologií. Její specialisté vyvinuli nové metody, které udávají směr budoucímu vývoji v oboru počítačové lingvistiky. S těmito metodami je možné připravit rozsáhlé lingvistické zdroje, jako např. slovníky a ontologie, a to v krátkém časovém rozmezí a bez velkých personálních nákladů. Hlavním zaměřením firmy je vytváření a zhodnocování vícejazyčných pramenů.

Vaše společnost nabízí také ke stažení nástroj nazvaný DISCO? Řekněte  o co přesně jde a k čemu slouží?

DISCO je nástroj pro určení sémantické podobnosti mezi různými slovy. Tento nástroj vyvinul můj kolega z firmy linguatools, počítačový lingvista Peter Kolb,  působící na Univerzitě v Postupimi. DISKO staví na premise, že slova, která se podobně používají, mají také podobný význam. DISCO analyzuje kontext resp. použití slov v rámci velkého množství textu a vytváří přitom databázi kolokací a podobností. S těmito sémantickými podobnostmi je poté například možné určit obsahovou shodu mezi vyhledávaným termínem a zdrojovým textem, či vybrat z řady možných překladů právě ten, který se v daném kontextu nejlépe hodí.

Děkujeme za rozhovor.