Hledáte originální texty na své úrovni?

PublicDomainPictures / Pixabay

Probíhá-li výuka cizího jazyka, bývá často komplikované zajistit dostatek textů pro výuku. Takové texty by měly být aktuální, originální, měly by prostě reagovat na současnost a používat současnou slovní zásobu. Mnozí lektoři a učitelé hledají texty na internetu, ovšem to je zdlouhavé, pokud hledáte text určitého tématu, určité jazykové úrovně. Nástrojem, který toto může zkrátit, je server www.yomunda.com – online vyhledávač s nástrojem pro analýzu textů v němčině.

Je primárně určen pro oblast „Deutsch als Fremdsprache“ a nabízí vyhledávání textů ke studijním účelům podle několika kritérií. Denně prohledává určité noviny a časopisy na internetu a zkoumá nové texty. Tyto pak analyzuje s ohledem na gramatiku, slovní zásobu a z hlediska úrovní evropského referenčního rámce pro němčinu. Výsledky uchovává v databázi.

Uživatel pak zadá téma, úroveň znalostí od A1 do C2 a může určit řazení výstupů (odkazů na konkrétní články) od lehčí po těžší úroveň a ještě odlišit, jestli úrovně tohoto řazení se týkají slovíček, gramatiky nebo náročnosti textu jako takové.