Be Online!

Při práci v dnešních kurzech je nutné stále více využívat informační a komunikační technologie, protože prostě vstupují stále více do našich každodenních pracovních a dalších úkonů a také výrazně šetří náklady na vzdělávání. Účastníci nemusí nikam jezdit, mohou se klidně účastnit u svého PC hodiny ve virtuální jazykové učebně. Není tím myšlen pouze obligátní skype, ale také spousta dalších a propracovanějších online komunikačních aplikací nebo konferenčních systémů.

V těchto aplikacích je možné vést tzv. webináře – účastníci se připojí od svého PC a hovoří s lektorem, vidí ho, vidí také, co lektor prezentuje na obrazovce. Jako příklad takovéto technologie uveďme například placený www.applicloud.com.
Ke každé výuce dnes by již mělo patřit využití dalších online aplikací nebo technologií, které umožňují „setkání“ nebo týmovou práci na internetu – v reálném čase, kdy účastníci vidí, co kdo právě přidal, na čem kdo pracuje. Pro potřeby jazykové výuky je docela dobře využitelný dnes již klasický e-learning (např. Moodle, Scholasticus, LMS Learning), ale také další prostředí. Uveďme například prostředí google sites nebo google docs, která jsou vzájemně propojená s dalšími možnostmi práce (kalendář, společné dokumenty, společné fórum pro dotazy a konzultace nebo výměnu poznatků). Neméně zajímavá je také možnost do tohoto prostředí (nebo do přidruženého blogu) vložit dotazník s tes­tovými otázkami a tento pak jednoduše rozeslat členům skupiny mailem.
Dalším příkladem může být server www.wikispaces­.com, kde je možné zpracovávat projekty, mít společnou práci.  Zároveň tyto stránky mohou sloužit jako úložiště souborů s úkoly nebo odevzdanými pracemi. Taková prostředí obohacují kurzy – je zde možno mít e-learning, společné jazykové projekty, zpracované úkoly, kalendáře odevzdání úkolů, fóra účastníků kurzů, hodnocení a komentáře lektorů, rozbor chyb nebo třeba videa, kde je možné probrat projev účastníků kurzů apod. Nadřízení účastníků kurzů mají pak přesný přehled o tom, jak jejich podřízení nebo zaměstnanci v kurzu pracují a jestli výuka probíhá směrem, který si objednali. Online platforma tohoto typu může být veřejná nebo pouze „pro zvané“.