multikultura

Ruské reálie

Ruština se vrací stále více, o tom jistě není pochyb. Přibývá těch, kteří na ruštinu “vzpomínají” jako na svůj téměř jediný cizí jazyk nebo povinnost a významný maturitní předmět, stejně jako těch, kteří ruštinu studují nově z nejrůznějších důvodů. Firmy se obracejí stále více na východ nejen kvůli vývozu, ale také proto, že zde zakládají […]

Palabea.com – the speaking world

Mezi vystavovateli na loňském podzimním jazykovém veletrhu Expolingua Praha 2007 se objevil také projekt Palabea.net, jehož cílem je vytvoření internetové platformy, kde by se online mohli setkávat lidé z nejrůznějších koutů světa a mohli by zde jednoduchým způsobem procvičovat své jazykové znalosti, navazovat přátelství, získávat informace o cizích zemích a kulturách, porovnávat a získávat zkušenosti […]

Učte se asijské jazyky

Připadají vám angličtina a další evropské jazyky nudné? Máte pocit, že jimi mluví kdekdo a chtěli byste se odlišit? Začněte se učit některý z asijských jazyků. Kurzů orientálních a v našem regionu méně užívaných jazyků v posledních dvou letech přibývá.

Konfuciova akademie v Olomouci

Význam znalosti čínského prostředí a jazyka neustále roste. Obchodní praxe se dnes již bez dovozu z Číny neobejde.  Prostředí našich kultur, tedy české a čínské je však natolik odlišné, že rozhodně není na škodu zjistit o sobě něco více. Tento a další cíle si klade Konfuciova akademie, která přináší čínštinu a čínskou kulturu i prostředí […]

Noviny z celého světa

Chcete si číst, hledat texty nebo podklady pro výuku v cizojazyčných periodikách? Navštivte adresu www.onlinenew­spapers.com. Najdete zde stránku se seznamem všech možných novin z celého světa, přehledně členěnou podle kontinentů a zemí. Můžete si tak vybrat z nepřeberného množství novin v nejrůznějších cizích jazycích.

Interkulturní přístup ve výuce jazyků

Důležitou a nezbytnou součástí každé výuky jakéhokoli jazyka musí být i blok interkulturních odlišností mezi zvyklostmi obou jazykových oblastí. Ne všechno, co my chápeme jako obvyklé a vhodné, je chápáno stejně jinými národy. Výuka jazyka se tak stává širší disciplínou, která se musí opírat o poznatky z oblasti interkulturní psychologie. Lektoři a vzdělávací agentury si […]

Přesunout se na začátek