Jazykové portfolio – ano nebo ne?

Evropské jazykové portfolio je novým prvkem zkvalitnění vzdělávacího procesu. Podporuje totiž schopnost sebehodnocení žáka nebo studenta, ale také jakéhokoli účastníka jazykového kurzu. Hodnocení znalostí bylo po dlouhá léta pouze doménou učitelů nebo lektorů. Součástí vzdělávání je ale také názor studujícího. Jazykové portfolio vede k uvědomění si stavu vlastních znalostí a nutnosti dalších návazností a vývoje.… Pokračovat ve čtení Jazykové portfolio – ano nebo ne?

Které řečové dovednosti bychom měli v kurzu získat

Každá výuka jazyka musí mít svůj cíl. Aby výstupy z takové výuky byly vždy plnohodnotně prakticky a aktivně využitelné, je nutné, aby si každý účastník kurzu uvědomil, které dovednosti jsou vlastně ty vhodné. Je to velmi důležité, protože pak lehce zjistí, jestli mu kurz dává skutečně to, co by dávat měl a jestli bude schopen… Pokračovat ve čtení Které řečové dovednosti bychom měli v kurzu získat

Klaďme důraz na praktické znalosti

Máte pocit, že navštěvujete jazykový kurz, který se minul účinkem? Zaplatil Vám zaměstnavatel jazykový pobyt a Vy, místo abyste trénovali danou tématiku, jste nuceni se učit spoustu slovíček, které z pohledu Vaší praxe vlastně ani bezprostředně nepotřebujete?

Typicky německé?

Ať už si to přiznáme nebo ne, většina našich obchodů se realizuje s německy mluvícími zeměmi. Je to logické, protože Německo je odedávna náš soused a největší obchodní partner. Často se lze ale setkat s názory, že s Němci raději obchodovat nebudeme, protože jsou…. a následuje výčet všech možných negativních vlastností. Takto zjednodušovat naše vzájemné… Pokračovat ve čtení Typicky německé?

Rodilý mluvčí ve výuce jazyka

„Překvapuje mě, že je rodilý mluvčí u závěrečných testů už v kurzu začátečníků“, prohlásil jistý personalista, když se přišel podívat na závěrečné testování účastníků firemních jazykových kurzů. A proč ne?

Cena rozhoduje?

V tisku jsem si přečetl postesknutí zástupkyně jazykové agentury, že firmy se při vybírání realizátora jazykové výuky rozhodují výhradně podle ceny. Bohužel je to tak. Příčin tohoto stavu je ale více..