Rubriky
5. tř.

5. třída 30.3.- 3.4.

Přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý – gramatická cvičení

 1. Přeložte: my jdeme – ona přichází – oni kreslí – on píše – ty bydlíš – já cestuji – to pracuje
 2. Dejte sloveso do správného tvaru. /Put the verb into the right form.
 • 1.He (know) Susan.
 • 2. We (go) to work.
 • 3. She (draw) and (paint).
 • 4. They (live) in Prague.
 • 5. I (read) a comics.
 • 6. You (listen) to rock music.
 • 7. We (walk) in the park.
 • 8. Mother (love) her new kitchen.

3. Utvořte otázku. Ask.

 • 1. it/ on Friday/start?
 • 2. Tim/her/love?
 • 3. take/they/photos?
 • 4. walk/to work/you?
 • 5. she/music/like/?
 • 6. they/live/in the country?

4. Dejte do záporu. Put into negative.

 • 1. She knows my dad.
 • 2. I like tennis.
 • 3. He goes to concert.
 • 4. We read the book about Charles IV.
 • 5. You live here.
 • 6. They visit parents.
 • 7. She travels every summer.

Překopírujte cvičení 1+2+3 do Wordu + přeložte nebo napište správné tvary na papír, naskenujte ho nebo vyfoťte a pošlete na mou adresu do 3.4.2020. Toto cvičení máte již překopírováno i na stránkách naší školy v pondělní přípravě – příloha AJ5-30. Stačí tedy „pouze“ přeložit a poslat. Děkuji. Your E.T. (English teacher:-))

Test your knowledge! – klikněte a uvidíte!

Mr. Bean a jeho přítomný čas prostý.

Mr. Bean and his present simple tense.

Watch the video and answer the questions. Podívejte se na video a odpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete na mou adresu do 6.4.2020. Thanks!! Your E.T.

 1. When does Mr. Bean wake up?
 2. When do you wake up?
 3. When does Mr. Bean get up?
 4. When do you get up?
 5. When does Mr. Bean leave home?
 6. When do you leave home on Monday morning?
 7. When do you brush your teeth?
 8. Do you brush your teeth every day?
 9. Does he go to school?
 10. Do you go to school?

Watch the video – SONG – PRESENT SIMPLE!!

I´M STILL YAWNING. – Pořád zívám. I PRAY ON MY KNEES – Modlím se na kolenou. …FOR HOURS… – …hodiny… I SING THIS TUNE – zpívám si tuto melodii TIRED – unavený AFTER A WHILE – po chvíli

AND NOW SING AND SING AND SING….

DON´T YOU HAVE ENOUGH??? Nemáte dost???? WATCH THESE VIDEOS:

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.