Rubriky
6. tř.

6. třída 30.3.-3.4.

Nepravidelná slovesa/Irregular verbs – B

a minulý čas prostý/and the past simple tense

Listen to the SONG!

And now, look at this!

AND HERE ARE SOME MORE FROM THE SONG:

BLOW – BLEW – BLOWN – VÁT, FOUKAT

BREAK – BROKE – BROKEN – ZLOMIT, ROZBÍT

BURST – BURST – BURST – PUKNOUT, PRASKNOUT

And how to form the past simple tense? Watch this:

And VERB „BE“. A sloveso „BÝT“ – tvoříme tak trochu jinak:

Task 1) Do 3.4.2020 přeložte následující věty a zašlete na mou adresu. Přílohu budete mít připravenu i ve Wordu na stránkách školy v úterý 31.3.2020.

 • 1) Dejte sloveso do správného tvaru v minulém čase:
 • He (be) there last year.
 • She (break) her calf and it (be) horrible.
 • Jack and Jill (build) their villa in Paris. It (be) very expensive.
 • The joke (be) so funny that I (burst) into tears.
 • 2) Dejte větu do záporu v minulém čase:
 • She (not be) here.
 • We (not build) any house. We (not have) money.
 • The lesson (not begin) at eight.
 • It (not burst).
 • 3) Přeskupte slova, utvořte otázku v minulém čase podle následujících slov:
 • it/ on Friday/begin?
 • Tim/outside/be?
 • buy/they/photos?
 • bring/you/to work/your snack?
 • she/the hotel/build/?
 • they/burst?

Watch the songs with PAST SIMPLE:

Task 2) Vypište z předchozího videa všechny minulé časy sloves a přeložte je. Pošlete na mou adresu do 6.4.2020. Pokud se tam objeví vícekrát, stačí je napsat pouze jednou. Potom si vyberte jednu z vyslechnutých písniček a daný kousek přeložte do češtiny.

A teď si poslechněte další písně na sloveso TO BE……a pokuste se vyplnit WAS nebo WERE. Tento úkol je součástí úkolu k odevzdání 6.4.2020. Kolonku na vyplnění budete mít již předtištěnu v příloze na stránkách naší školy – úkol ve čtvrtek 2.4.2020.

A teď jen sledujte a poslouchejte:

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.