Rubriky
7. tř.

7. třída 30.3.-3.4.

Nepravidelná slovesa po B/ B irregular verbs a minulý čas prostý/and the past simple tense

Listen to the SONG!

And now, look at this!

AND HERE ARE SOME MORE FROM THE SONG:

BLOW – BLEW – BLOWN – VÁT, FOUKAT

BREAK – BROKE – BROKEN – ZLOMIT, ROZBÍT

BURST – BURST – BURST – PUKNOUT, PRASKNOUT

And how to form the past simple tense? Watch this:

And VERB „BE“. A sloveso „BÝT“ – tvoříme tak trochu jinak:

Task 1) Do 3.4.2020 přeložte následující věty a zašlete na mou adresu. Přílohu budete mít připravenu i ve Wordu na stránkách školy v úterý 31.3.2020.

 • 1) Dejte sloveso do správného tvaru v minulém čase:
 • He (be) there last year.
 • She (break) her calf and it (be) horrible.
 • Jack and Jill (build) their villa in Paris. It (be) very expensive.
 • The joke (be) so funny that I (burst) into tears.
 • Me and Jerry (be) so hungry!!
 • 2) Dejte větu do záporu v minulém čase:
 • She (not be) here.
 • We (not build) any house. We (not have) money.
 • The lesson (not begin) at eight.
 • It (not burst).
 • We (not break) that car!
 • 3) Přeskupte slova, utvořte otázku v minulém čase podle následujících slov:
 • it/ on Friday/begin?
 • Tim/outside/be?
 • buy/they/photos?
 • bring/you/to work/your snack?
 • she/the hotel/build/?
 • they/burst?
 • she/be/at home?

Watch the songs – PAST SIMPLE TENSE :

Task 2) Vyberte si jedno video ze dvou, které jsou přidány níže – buď PAST TENSE WITH SONGS nebo COLDPLAY – YELLOW. Vypište z Vámi vybraného videa všechny minulé časy sloves a přeložte je. Pokud se tam objeví vícekrát, stačí je napsat pouze jednou. Pokud jste si vybrali PAST SIMPLE WITH SONGS, z tohoto videa vyberte píseň jednoho interpreta a daný kousek přeložte do češtiny. Pošlete na mou adresu do 6.4.2020.

A teď jen sledujte a poslouchejte. Watch and listen!!

Listen to the story – full of PAST TENSE!!! Poslechněte si příběh plný minulého času!!!

Otestuj své znalosti minulého času. Just click and test you knowledge!

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.