Rubriky
5. tř.

5. třída 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous
WARNING

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

REVISION: PRESENT SIMPLE TENSE/

OPAKOVÁNÍ: PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Přítomný-čas-prostý-tabulka.gif.

Domácí úkol č. 1/Homework no. 1:

SLEDUJTE TABULKU VÝŠE A PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY/TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES:

Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

1. Já lyžuji. Já nelyžuji. Lyžuješ? 2. Máte nové auto. Nemáte nové auto. Máte nové auto? 3. Vstávají v deset. Nevstávají v deset. Vstávají v deset? 4. Karin čte novou knihu o Praze. Karin nečte novou knihu. Čte Karin novou knihu? 5. Naše teta žije v USA. Naše teta nežije v USA. Žije Vaše teta v USA?

TÉMA TÝDNE:

TÁZACÍ ZÁJMENA / INTERROGATIVE PRONOUNS

Listen:

Watch the following videos/Podívejte se na následující videa:
Domácí úkol č.2:/Homework no.2:

Přeložte následující věty. Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 15. 4. 2020.

KDO – WHO

Kdo je ten muž? Kdo jsou ti lidé? Kdo jsou ty ženy? Kdo je to?

CO – WHAT

Co máte? Co je to? Co dělají? Co je v tom domě?

KDY- WHEN

Kdy jezdíte do Opavy? Kdy chodí Jana do kina? Kdy jste doma?

KDE, KAM – WHERE

Kde bydlíš? Kde jsou tvoji rodiče? Kam jezdí? Kam chodíte v pátek odpoledne?

JAK – HOW

Jak se máš? Jak jsi starý?

PROČ – WHY

Proč je Standa ve škole v deset hodin? Proč bydlíte tady? Proč píšete test?

ČÍ – WHOSE

Čí je to? Čí je tato taška?

+ poslouchejte následující video a přepište alespoň 4 otázky z písničky. I na tuto aktivitu budete mít připraveno místo v příloze dne 8. 4. na stránkách naší školy. Odešlete spolu s předcházejícím úkolem do 15. 4. 2020.

Před dalším videem Vám sdělím novinku:-))

WHAT neznamená jen tázací zájmeno „CO“, ale také „JAKÝ“.

What is he like? – Jaký je? /What is she like? – Jaká je?/What is it like? – Jaké to je?

WHAT SLOVESO BÝT PODMĚT LIKE?
WHAT ARE YOU LIKE?
WHAT IS SHE LIKE?
WHAT ARE WE LIKE?
WHAT IS HE LIKE?
WHAT ARE THEY LIKE?
WHAT IS IT LIKE?
WHAT ARE YOUR BROTHERS LIKE?
WHAT IS FRANTA LIKE?

Ted se mrkněte na video o známém herci:-) Now watch the video about one well-known actor.

What is Johnny Depp like? ?????????????????????????

Yes, he is handsome and smart!

And what are you like? Are you clever? Slow? Aggressive? Friendly?

TEACHER, WHAT ARE YOU LIKE?

Well, I am very nervous now. But normally I am friendly and easy-going. I am not aggressive but sometimes I am angry and tired. I am an optimist. That´s me. Typical woman:-))Your E.T. :-))

And now CLICK and try the DO/DOES quiz. Klikněte a zkuste DO-DOES kvíz.

Have a look at new RR magazine. Podívejte se na nové číslo časopisu RR.

Grass, Nature, Field, Spring, Meadow, Hare, Ears
HAPPY EASTER!!!!