Rubriky
6. tř.

6. tř. – 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

IRREGULAR VERBS – C,D

A DALŠÍ SLOVESA/AND FURTHER VERBS:

CLING CLUNG CLUNG LPĚT NA NĚČEM
CREEP CREPT CREPT PLÍŽIT SE, PLAZIT SE
CUT CUT CUT ŘEZAT, KRÁJET
DEAL DEALT DEALT JEDNAT
DIG DUG DUG KOPAT

WATCH THE IRREGULAR VERBS VIDEO:

HOMEWORK NO. 1

SLEDUJTE TABULKY NEPRAVIDELNÝCH SLOVES VÝŠE A PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY./TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES:

Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

TRANSLATE:

Vybral jsem si tamten dům na rohu.

Lpěla na nakupování.

Snil jsem o prázdninách. A pak jsem chytil koronavirusJ

Nepili kolu, pili čaj s medem a citrónem.

Řídil rychle.

Připlížil se ke mně. Nebylo to vtipné!!

Jednali jsme o známkách.

HOMEWORK NO. 2

Úkoly k písničce budou přidány na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Vyplněný úkol odešlete na můj mail do 15.4. 2020.

LISTEN TO THE SONG AND DO THE EXERCISE. / POSLOUCHEJTE PÍSEŇ A ZPRACUJTE ÚKOLY.

ED SHEERAN – CASTLE ON THE HILL

Listen to the song and answer the questions. Poslouchejte píseň a odpovězte na otázky (celou větou).

 1. When did Ed Sheeran break his leg?
 2. How did he break his leg?
 3. Did he sometimes roll down the hill?
 4. How fast does he drive the car?
 5. What does „90“ mean?
 6. How many kilometres is 1 mile?
 7. What did Ed Sheeran watch over the castle on the hill?
 8. How old was Ed Sheeran when he started smoking handrolled cigarettes?
 9. Did he drink alcoholic drinks?
 10. When did he first kiss a girl?
 11. What did he buy when he got money for weekend jobs?

FIND AT LEAST 4 FRIENDS AND FILL IN. – NAJDI ALESPOŇ 4 EDOVY PŘÁTELE V TEXTU PÍSNĚ A DOPLŇ CELOU VĚTOU, CO DĚLAJÍ NEBO JAKÉ JE JEJICH POVOLÁNÍ.

1)

2)

3)

4)

CLICK HERE HAVE A LOOK AT NEW RR MAGAZINE!! NEW AUDIO AVAILABLE! KLIKNĚTE A PODÍVEJTE SE NA NOVÝ ČASOPIS S AUDIO NAHRÁVKAMI.

IRREGULAR VERBS? TRY THIS NEW QUIZ NOVÝ KVÍZ NA NEPRAVIDELNÁ SLOVESA!!!

Happy, Easter, Bunny, Hearts, Sticker, Rabbit