Rubriky
6. tř.

6. třída – 14.-17.4.

REVISION – OPAKOVÁNÍ

HOMEWORK No. 1:

FIND AND CORRECT THE MISTAKES: / NAJDI A OPRAV CHYBY. Zadání úkolu budete mít přiloženo také ve Wordu na stránce školy dne 16.4.2020. Zašlete zpět na mou adresu do 20.4.2020.

CORRECTING MISTAKES 1

Correct the following sentences – Opravte následující věty.

 • We have got Czech in Thursday.                                             ___on____
 1. He are John.                                                                                  __________
 2. We lives in Těškovice.                                                                 __________
 3. The woman and her son is happy.                                          __________
 4. There is shops, cinemas and restaurants in my city.          __________
 5. He am not Slovak.                                                                       __________
 6. My favourite day is saturday.                                                  __________
 7. Are cheetahs your favourites animals?                                 __________
 8. Sandras’ dog is black.                                                                 __________
 9. Hers pet is hungry.                                                                      __________
 10. Has they got a new fence?                                                        __________
 11. They haven’t got smalls ears.                                                   __________
 12. His dog  cans run fast.                                                                __________
 13. Pauline walkes to school on Saturday.                                  __________         
 14. My litle brother goes with me every day.                             __________
 15. We likes carrots.                                                                          __________
 16. Do she like rock music?                                                             __________
 17. Where do Susan live?                                                                 __________
 18. There isn’t plates on the kitchen.                                            __________
 19. Are you swiming?                                                                        __________
 20. We don´t have maths at the morning.                                  __________

IRREGULAR VERBS – E, F

WATCH THE VIDEO:

+

FEED – FED – FED – krmit

FIGHT – FOUGHT – FOUGHT – bojovat

FORBID – FORBADE – FORBIDDEN – zakázat

WHAT IS FORBIDDEN?

CO JE ZAKÁZÁNO?

WHEN SOMETHING IS FORBIDDEN, YOU MUSTN´T DO IT.

POKUD JE NĚCO ZAKÁZÁNO, NESMÍTE TO DĚLAT. POUŽÍVÁME ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MUSTN´T [ˈmʌs(ə)nt].

Např. I mustn´t visit my parents because of Coronavirus. My parents mustn´t go to their cottage. My sister mustn´t travel abroad.

abroad – zahraničí, cottage – chalupa, because of – kvůli

Horses Prohibited, No Horse Riding, Forbidden, Sign
No Smoking, Logo, Symbols, Warning, Red, Black
Camera, Forbidden, Photography, Photos, Pictogram
Sign, Stop, Halt, Warning, Hand, Forbidden, Symbol
No Food, No Eating, Food, Ban, Prohibited, Forbidden

Watch the video:

WHAT MUST OR MUSTN´T YOU DO?????

CO MUSÍTE ČI NESMÍTE DĚLAT????

DOBROVOLNÝ ÚKOL – NAPIŠTE MI 6 VĚCÍ, KTERÉ TEĎ MUSÍTE A NESMÍTE DĚLAT. BERTE TO JAKO ÚKOL NA PÁTEK, KTERÝ OVŠEM NEMUSÍTE POSÍLAT ZPĚT. STAČÍ, KDYŽ SE ZAMYSLÍTE……:-))))