Rubriky
7. tř.

7. třída – 14.-17.4.

HOMEWORK:

CORRECT THE SENTENCES AND SEND THE EXERCISE BACK TO ME TILL TUESDAY APRIL 21ST. THANKS.

OPRAVTE VĚTY. PŘÍLOHU BUDETE MÍT PŘIDÁNU VE WORDU I NA STRÁNKÁCH ŠKOLY V PÁTEK 17.4. VYPLŇTE, POŠLETE NA MOU ADRESU DO 21.4.2020.

CORRECTING MISTAKES 1

Correct the following sentences – Opravte následující věty.

 • We have got Czech in Thursday.                                             ___on____
 1. He spoken to John.                                                                      __________
 2. We lives in Těškovice.                                                                 __________
 3. The women is happy.                                                                __________
 4. There is shops, cinemas and restaurants in my city.          __________
 5. He don´t speak Slovak.                                                              __________
 6. Mine favourite day is saturday.                                                          __________
 7. Are cheetahs your favourites animals?                                 __________
 8. Sandras’ dog is black.                                                                 __________
 9. The pets didn´t be hungry.                                                        __________
 10. Did they built a new fence?                                                      __________
 11. They haven’t stole the paintings.                                            __________
 12. His dog cans run fast.                                                                 __________
 13. Pauline´ve gone to school.                                                       __________          
 14. My litle brother goes with me every day.                             __________
 15. We likes carrots.                                                                          __________
 16. Do she like rock music?                                                             __________
 17. Where did Susan lived?                                                             __________
 18. There isn’t plates on the kitchen.                                            __________
 19. Are you swiming?                                                                        __________
 20. We don´t have maths at the morning.                                  __________

IRREGULAR VERBS – E, F

WATCH THE VIDEO:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-3.png.

FEED – FED – FED – krmit

FIGHT – FOUGHT – FOUGHT – bojovat

FORBID – FORBADE – FORBIDDEN – zakázat

WHAT IS FORBIDDEN?

WHEN SOMETHING IS FORBIDDEN, YOU MUSTN´T DO IT.

POKUD JE NĚCO ZAKÁZÁNO, NESMÍTE TO DĚLAT. POUŽÍVÁME ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MUSTN´T [ˈmʌs(ə)nt].

Např. I mustn´t visit my parents because of Coronavirus. My parents mustn´t go to their cottage. My sister mustn´t travel abroad.

Horses Prohibited, No Horse Riding, Forbidden, Sign
No Smoking, Logo, Symbols, Warning, Red, Black
Camera, Forbidden, Photography, Photos, Pictogram
Sign, Stop, Halt, Warning, Hand, Forbidden, Symbol
No Food, No Eating, Food, Ban, Prohibited, Forbidden

WHAT MUST OR MUSTN´T YOU DO?????

DOBROVOLNÝ ÚKOL – NAPIŠTE MI 6 VĚCÍ, KTERÉ TEĎ MUSÍTE A NESMÍTE DĚLAT. BERTE TO JAKO ÚKOL NA PÁTEK, KTERÝ OVŠEM NEMUSÍTE POSÍLAT ZPĚT. STAČÍ, KDYŽ SE ZAMYSLÍTE……:-))))