Rubriky
5. tř.

5. třída – 20.- 24. 4.

DO YOU REMEMBER KINDERGARDEN ENGLISH LESSONS?:-)) PLAY THE VIDEO.

PAMATUJETE SI NA ANGLIČTINU VE ŠKOLCE?:-))) PUSŤTE SI VIDEO.

MY HOUSE

Tento týden se podíváme na slovní zásobu týkající se domu, bytu, prostě bydlení….

This week we are going to study vocabulary concerning a house, a flat, simply housing…

Listen to the song no. 1 – HOUSING + PRESENT SIMPLE TENSE.

Poslouchejte píseň č. 1 – BYDLENÍ + PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS

Všimněte si, že PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ nemá – ING tvar ve slovesu.

Čtu. (každý den, pořád stejně…) – I read. On píše. (každý den, pravidelně, pořád…) – He writes.

And now listen to the song no. 2 – HOUSING + PRESENT PROGRESSIVE TENSE.

A teď poslouchejte píseň č. 2 – BYDLENÍ + PŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS.

Všimněte si, že průběhový čas se skládá ze slovesa BÝT + – ING formy slovesa. Průběhový popisuje takový děj, který se děje právě TEĎ!!!!

Teď čtu. – I am reading. Teď píše. – He is writing. …..

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1 / HOMEWORK NO. 1

V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STR. 44 MÁTE CVIČENÍ 1A. V TABULCE POD OBRÁZKEM MÁTE SLOVÍČKA. NA KAŽDÉ SLOVÍČKO VYMYSLÍTE 1 VĚTU. POKUD SLOVÍŠKO NEZNÁTE, PODÍVEJTE SE V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STRANU 84 – 5B – OUR HOUSE.

Např. armchair – I sit in the armchair. /bath – I take a bath on Mondays. atd.

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1 POSÍLEJTE NA MOU ADRESU DO 23.4.2020. PŘÍLOHU VE WORDU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA STRÁNCE ŠKOLY V PONDĚLÍ 20.4.2020.

Watch the video about rooms in the house. You can click there for subtitles.

Podívejte se na následující video. Můžete si i kliknout – uvidíte titulky.

GRAMATIKA – THERE IS / THERE ARE

Gramatiku, kterou jsme již v hodině brali, si můžete znovu prostudovat v pracovním sešitě na str. 77. Nezapomeňte, že vazba THERE IS se používá u jednotného čísla (There is a brown dog in the corner. – V rohu je hnědý pes. There is a big bush in the park. – V parku je velké křoví.), zatímco THERE ARE se používá u čísla množného (There are seven kittens in the kitchen. – V kuchyni je sedm koťat. There are many people. – Je tam hodně lidí.). Tyto vazby se používají, když někomu potřebujete popsat, že něco je někde:-))))

Pokud Vám pracovní sešit nepomohl:-)), podívejte se na video:

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 2 / HOMEWORK NO. 2

LOOK AT THE PICTURE AND WRITE 6 SENTENCES WITH:

THERE IS or THERE ARE

Podívejte se na obrázek níže a napište 6 vět s vazbou:

THERE IS nebo THERE ARE

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 2 POSÍLEJTE NA MŮJ MAIL DO 27.4.2020. PŘÍLOHU VE WORDU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA STRÁNCE ŠKOLY V ÚTERÝ 21.4.2020.

You can choose from picture 1 or picture 2.

Můžete si vybrat obrázek 1 nebo 2.

Vintage, House, Bicycle, Home, Architecture, Exterior

Picture 1
Family Drinking Orange Juice, Glass, Pouring, Healthy
Picture 2

AND ONE MORE SONG – THERE IS/THERE ARE……

A JEŠTĚ JEDNA PÍSNÍČKA NA THERE IS A THERE ARE……

HAVE A NICE WEEK!

Na And, Cows, Consequence, Mouth Rip Up, Question