Rubriky
6. tř.

6. třída – 20.- 24. 4.

This week we shall start with VERY difficult song?:-)))

Tento týden začneme VELMI obtížnou písničkou:-)))

Let´s move on…. A jdeme dál….

COMPARISON OF ADJECTIVES

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Gramatiku si můžete prostudovat v pracovním sešitě na str. 76-77. Pokud je to pro Vás příliš zdlouhavé, podívejte se na toto video:

What does Broňa say? A co říká Broňa?

Stupňování přídavných jmen

 1. Jednoslabičná:
 2. SMALL – SMALLER – THE SMALLEST
 3. FAST – FASTER – THE FASTEST
 4. COOL – COOLER – THE COOLEST
 5. HIGH – HIGHER – THE HIGHEST

Pokud máme 3 poslední písmena ve slově v kombinaci souhláska – samohláska – souhláska, tak se poslední souhláska ZDVOJÍ:

 • HOT – HOTTER – THE HOTTEST
 • BIG – BIGGER – THE BIGGEST
 • FAT – FATTER – THE FATTEST
 • Dvojslabičná končící na – Y:
 • HAPPY – HAPPIER – THE HAPPIEST
 • FUNNY – FUNNIER – THE FUNNIEST
 • BUSY – BUSIER – THE BUSIEST
 • EASY – EASIER – THE EASIEST
 • Dvojslabičná a víceslabičná:
 • BEAUTIFUL – MORE BEAUTIFUL – THE MOST BEAUTIFUL
 • EXPENSIVE – MORE EXPENSIVE – THE MOST EXPENSIVE
 • Nepravidelná:
 • BAD – WORSE – THE WORST
 • GOOD – BETTER – THE BEST

HOMEWORK NO. 1

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1

NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE V ÚTERÝ 21.4.2020 DVĚ PŘÍLOHY. JEDNA VYSVĚTLUJE GRAMATIKU STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (VIZ VIDEO S BROŇOU:-)) A DRUHÁ PŘÍLOHA JE K VYPRACOVÁNÍ ZA DOMÁCÍ ÚKOL. TERMÍNEM ODEVZDÁNÍ JE 27.4.2020.

EASTER IN ENGLAND

HOMEWORK NO. 2

WRITE ME 8 SENTENCES IN THE PAST TENSE ABOUT YOUR EASTER. WHERE WERE YOU? WHAT DID YOU DO? WAS THE EASTER THE SAME AS ALWAYS? DID YOU VISIT ANY FRIENDS? ETC.

NAPIŠTE MI 8 VĚT V MINULÉM ČASE O VELIKONOCÍCH U VÁS DOMA. KDE JSTE BYLI? KOHO JSTE NAVŠTÍVILI?:-((( CO JSTE MĚLI NA JÍDLO? ATD. POŠLETE ZPĚT DO 27.4.2020 NA MOU ADRESU.

HAVE A NICE WEEK!

Shark, Hai, Jokes, Funny, Comic, Fun, Sea, Water, Swim