Rubriky
7. tř.

7. třída- 20.-24.4.

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA /IRREGULAR VERBS – G and H

+

HANG – HUNG – HUNG – VISET

HIT – HIT – HIT – UDEŘIT

HOLD – HELD – HELD – DRŽET

PO TŘECH TÝDNECH BYSTE JIŽ MĚLI UMĚT NEPRAVIDELNÁ SLOVESA B-H. SPOJÍME TO S MINULÝM ČASEM A S TÍM SOUVISÍ I:

HOMEWORK NO. 1

NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE V PONDĚLÍ 20.4.2020 PŘÍLOHU. TA JE K VYPRACOVÁNÍ ZA DOMÁCÍ ÚKOL. TERMÍNEM ODEVZDÁNÍ JE 23.4.2020. SPOJTE SLOVA VE CVIČENÍ DO VĚT TAK, ABY VZNIKLY VĚTY V MINULÉM ČASE.

AND NOW LET´S GET BACK TO FORBIDDEN. A TEĎ SE VRAŤME K UČIVU Z MINULÉHO TÝDNE –

FORBIDDEN – ZAKÁZÁNO.

HOMEWORK NO. 2

LOOK AT THE SIGNS AND SAY WHAT´S FORBIDDEN. PODÍVEJTE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ ZNAČKY A NAPIŠTE, CO JE ZAKÁZÁNO. NAPŘÍKLAD, POKUD UVIDÍTE TUTO ZNAČKU:

No Digging, Prohibited, Not Allowed

NAPÍŠETE: DIGGING IS FORBIDDEN. (Kopání zakázáno) nebo YOU MUSTN´T DIG HERE. (Nesmíte tady kopat.) NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE VE ÚTERÝ 21.4.2020 K TOMUTO ÚKOLU PŘÍLOHU.

Domácí úkol odešlete do 27.4.2020 na mou adresu.

No Cellphones, Cellphone Not Allowed
PICTURE 1
Eat, Drink, Prohibited, Forbidden
PICTURE 2
Dogs, Prohibited, Forbidden, Not Allowed
PICTURE 3
Drinking, No Drinking Water
PICTURE 4
No Riding, No Sitting, Sign, Prohibited
PICTURE 5
Step, Walk, Foot Print, Prohibited
PICTURE 6
Do Not Touch, Touching, Prohibited
PICTURE 7
No Riding, Road Sign, Roadsign
PICTURE 8
Urinating, Forbidden, Peeing, Not
PICTURE 9
Children, Walking, Forbidden, Sign
PICTURE 10
Witch Prohibition, Witches, Shield
PICTURE 11

NOT ENOUGH OF MUST, WATCH THE VIDEO: /

POKUD NEMÁTE DOST SLOVESA MUST, PODÍVEJTE SE NA VIDEO S FILMY.

AND FURTHER ONE: / A DALŠÍ:

HAVE A NICE WEEK!

Easter, Eggs, Easter Eggs, Joke, Color Eggs