Rubriky
7. tř.

7. třída – 27.- 30. 4.

THE QUEEN IS 94!!!

Bank, Banking, Banknote, Britain, British, Business

From BBC: Today is the birthday of Her Majesty the Queen. We wish Her Majesty many happy returns of the day!!!

Vysílání BBC: Dnes má narozeniny Její Veličenstvo královna. Přejeme jí všechno nejlepší!!! 

And she has a great sense of humour.

A má také velký smysl pro humor.

HOMEWORK NO. 1

IN THE WORKBOOK – PAGE 71/ EXERCISES 1 AND 2. WHERE CAN YOU FIND THE FOLLOWING SIGNS AND NOTICES?

V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STR. 71 VYPRACUJETE CVIČENÍ 1 A 2. PRO ZJEDNODUŠENÉ VYPLNĚNÍ BUDETE MÍT NA STRÁNCE ŠKOLY PŘIPRAVENU V PONDĚLÍ 27.4.2020 PŘÍLOHU. VYPLŇTE JI A POŠLETE ZPĚT NA MOU ADRESU DO 30.4. 2020.

AND NOW – PRESENT PERFECT

A TEĎ PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

WATCH THE VIDEO:

WHAT HAVE YOU DONE LATELY? CO JSI POSLEDNÍ DOBOU UDĚLAL?

HOMEWORK NO. 2

WATCH THE VIDEO AND THEN TRANSLATE THE SENTENCES.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO VÝŠE A POTÉ PŘELOŽTE VĚTY V PŘÍLOZE. PŘÍLOHA BUDE UMÍSTĚNA NA STRÁNKY ŠKOLY V ÚTERÝ 28.4.2020. VYPLŇTE JI A POŠLETE NA MŮJ MAIL DO 4.5.2020.

And now you can sing the British Anthem:

Jeans, Wrench, The Work Day, 1, May, International