Rubriky
8. tř.

8. třída – 27. – 30. 4.

THE QUEEN IS 94!!!

Bank, Banking, Banknote, Britain, British, Business

From BBC: Today is the birthday of Her Majesty the Queen. We wish Her Majesty many happy returns of the day!!!

And she has a great sense of humour.

HOMEWORK NO. 1

TRANSLATE THE SENTENCES. PŘELOŽTE VĚTY V PŘÍLOZE, KTERÁ BUDE PŘIDÁNA NA STRÁNKY ŠKOLY V PONDĚLÍ 27.4. POŠLETE ZPĚT NA MŮJ MAIL DO 30.4.2020.

Listen to the song:

Vocabulary/ slovíčka:

I´ve been cheated… – byla jsem podváděna…, I made up my mind – rozhodla jsem se, suddenly – najednou, within – v, resist – odolat, blue – v depresi, we parted – rozešli jsme se, count – počítat, slam the door – prásknout dveřmi, even if – i když

HOMEWORK NO. 2

Listen to the song Mamma mia. Find 2 sentences in THE FUTURE tense, 2 sentences in THE PRESENT PERFECT, 2 sentences in THE PRESENT TENSE and 2 sentences in THE PAST TENSE and 2 sentences with a MODAL VERB. Najděte v písničce Mamma mia 2 věty v budoucím, 2 věty v předpřítomném, 2 věty v přítomném, 2 věty v minulém čase a 2 věty se způsobovým slovesem (CAN, MUST, MAY). Mohou být i v záporu. Přílohu k tomuto cvičení najdete na webu školy v úterý 28.4.2020. Pošlete vyplněné na můj mail do 4.5.2020.

And now the MAMMA MIA musical version:

And now you can sing the British Anthem to the Queen:-))

Horizontal, Business, Vertical, Still Life, Finance