Rubriky
7. tř.

7. třída – 4.-7.5.

HOMEWORK NO. 1

TRANSLATE THE SENTENCES. WATCH THE WEBSITE OF THE SCHOOL ON MONDAY. A FILE WILL BE ATTACHED FOR YOU TO FILL IN.

PŘELOŽTE VĚTY POMOCÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU. V PONDĚLÍ BUDETE MÍT NA STRÁNCE ŠKOLY PŘÍLOHU K VYPLNĚNÍ. TU POŠLETE NA MŮJ MAIL DO 7.4.2020.

JEN PRO ZOPAKOVÁNÍ – PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS!!!!

S PŘEDPŘÍTOMNÝM ČASEM SE POJÍ I SLOVO „JUST“. TO ZNAMENÁ „PRÁVĚ“.

I´ve just spoken to Mary. Právě jsem mluvila s Marií.

He´s just arrived. Právě přijel.

She´s just opened the tin. Právě otevřela konzervu.

We´ve just bought the can of Coke. Právě jsme si koupili plechovku koly.

Watch the video: /Podívejte se na video s JUST + předpřítomným časem.

HOMEWORK NO. 2

V učebnici na straně 63 vypracujte cvičení 4b. Vpisujte prosím do přílohy, která bude přiložena na stránky školy v úterý 5.5. Pošlete zpět do 11.5.2020.

And one more video – I just got paid… Právě jsem dostala zaplaceno….

Happy Den Matek, Máma, Láska, Matka, Dítě, S Pozdravem

AND A FEW GOOD IDEAS:

AND A SONG FOR YOUR MUM: