Rubriky
8. tř.

8. třída – 4.-7.5.

Listen to the song:

WORTH + -ING

V písni zazněla nová fráze:

WORTH + -ING,

což znamená

STÁT ZA NĚCO.

Důležité je přidat za sloveso WORTH další sloveso v -ING tvaru.

Například: It´s not worth listening. Nestojí to za to, abych to poslouchal./Nestojí to za poslech. – It´s worth waiting. Stojí to za to, abych počkal.

Nemusíme vždy na začátku věty použít jen IT. Můžeme použít i jiný podmět: Miriam is worth it. Miriam za to stojí. He isn´t worth mentioning. On nestojí za zmínku./Nestojí za to, abych se o něm zmiňovala.

Have a look at the original video:

HOMEWORK NO. 1

Listen to the lyrics of the song SAVIN´ME and translate the following phrases. Write one sentence for each phrase. Poslechněte si znovu píseň SAVIN´ME a přeložte slova. Ke každému slovu připište jakoukoliv větu, která bude dané slovo obsahovat. Přílohu budete mít připravenu na pondělí 4.5.2020 na webu školy. Vyplňte ji a pošlete zpět do 7.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

TRANSLATE THE SENTENCES ATTACHED ON TUESDAY MAY 5th. PŘELOŽTE VĚTY, KTERÉ BUDOU PŘILOŽENY V PŘÍLOZE NA WEBU ŠKOLY V ÚTERÝ 5.5.2020. POŠLETE ZPĚT DO 11.5.2020.

REPEAT THE PRESENT PERFECT. ZOPAKUJTE SI PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS.

Den Matek, Máma, Matka, Mateřství

AND A SONG FOR YOUR MUM: