Rubriky
9. tř.

9. třída – 4.-7.5.

Listen to the song:

WORTH + -ING

V písni zazněla fráze WORTH + -ING – znamená: STÁT ZA NĚCO…

Důležité je přidat za sloveso WORTH další sloveso v -ING tvaru.

Například: It´s not worth listening. Nestojí to za to, abych to poslouchal./Nestojí to za poslech. – It´s worth waiting. Stojí to za to, abych počkal.

Nemusíme vždy na začátku věty použít jen IT. Můžeme použít i jiný podmět: Miriam is worth it. Miriam za to stojí. He isn´t worth mentioning. On nestojí za zmínku./Nestojí za to, abych se o něm zmiňovala.

Have a look at the original video. I guess once you have watched the video, you´ll get goose bumps. It´s really strong…. One of my most favourite songs ever. Really love it….

HOMEWORK NO. 1

Listen to the lyrics of the song SAVIN´ME and translate the following phrases. Write one sentence for each phrase. Poslechněte si znovu píseň SAVIN´ME a přeložte slova. Ke každému slovu připište jakoukoliv větu, která bude dané slovo obsahovat + PŘÍLOHA OBSAHUJE JEŠTĚ DALŠÍ ÚKOLY K VYPLNĚNÍ. Přílohu budete mít připravenu na pondělí 4.5.2020 na webu školy. Vyplňte ji a pošlete zpět do 7.5.2020.

A ještě jedna fráze k domácímu úkolu: HAVE A CLOSE CALL WITH …. – UNIKNOUT NĚČEMU JEN TAK TAK…. Např. I had a close call with robbers. Unikla jsem lupičům je tak tak.

AND HERE ARE SOME MORE SONGS WITH THE PHRASE WORTH:

Lyrics:

And the original:

HOMEWORK NO. 2

There was a phrase Savin´/ Fallin´ in the song Savin´me. Listen to another song – a song from Jennifer Lopez and translate the following abbreviations.

V následující písni od Jennifer Lopez přeložte zkrácená slova a fráze. Také do domácího úkolu napište, co řekla Jennifer Lopez svému miláčkovi na začátku videoklipu do telefonu.

Příloha ve Wordu bude přiložena na web školy v úterý 5.5. Vyplňte a pošlete do 11.4.2020 na můj mail.

Ke Dni Matek, Matka, Deska, Tabule, Vděčnost, Láska
HAPPY MOTHER´S DAY

AND A SONG FOR YOUR MUM: