Rubriky
7. tř.

7.třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW EDITION OF MAY-JUNE GATE MAGAZINE – JUST CLICK HERE AND ENJOY!

Here is a song to make you laugh! Watch!! Pro zasmání:

GRAMMAR FOCUSED ON SUBJECT QUESTIONS:

Otázka na podmět:

Porovnejte stavbu otázek na podmět se stavbou ostatních otázek – v otázkách na podmět chybí pomocné sloveso. Jinými slovy: pokud si pamatujete skladbu otázky (tzv. „šuplíky“, tak nám jednoduše zmizel šuplík číslo 2 a 3 – tedy DO/DOES/DID a PODMĚT, který tam samozřejmě ani být nemůže, protože se na něj ptáme). U budoucího času WILL zůstává a mizí pouze šuplík číslo 3, tedy podmět, na který se ptáme…. takže tam jasně nemůže být, že?……:-))

Takže porovnejte:

• Who lives in Brno?   – Katka.  – toto je otázka na podmět – KDO, CO bydlí v Brně?

• Where does Katka live?  – In Brno. Toto není otázka na podmět – takže „šuplíky“…

• Who goes to Prague?   – Jack. – toto je otázka na podmět – KDO, CO jezdí do Prahy?

• Where does bus nr.6 go?  – To Prague. Toto není otázka na podmět – takže „šuplíky“…

• Who helps Michael with HW?  – John. – toto je otázka na podmět – KDO, CO pomáhá Michalovi s úkoly?

Who cooks bad?- Katka.  –  toto je otázka na podmět – KDO, CO vaří špatně?

POZOR: Pokud požíváme otázku v přítomném prostém čase, musí sloveso SYČET!! Viz věty nahoře.

A teď minulá otázka:

Who lived there? Kdo tam bydlel? Who spoke Chinese? Kdo mluvil čínsky? Who worked hard? Pro pilně pracoval?

A budoucí:

Who will drink that soda? Kdo bude pít tu sodovku? Who will play chess? Kdo bude hrát šachy? Who will come? Kdo přijde?

A zde je pár videí s písničkami, ve kterých najdete otázky na podmět.

HOMEWORK NO. 1

V příloze na školním webu budete mít v pondělí připraveny věty v předpřítomném čase k překladu. Zašlete je zpět do 15.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

V úterý najdete na školním webu přílohu s dalším úkolem. Pečlivě si znovu přečtěte gramatiku týkající se otázky na podmět a přeložte věty. Zašlete zpět do 18.5.2020.