Rubriky
8. tř.

8. třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW EDITION OF MAY-JUNE GATE MAGAZINE – JUST CLICK HERE AND ENJOY!

Watch this funny video:-)))

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences. Přeložte věty v příloze, která je v pondělním pracovním plánu:-)))…Pošlete zpět do 15.5.2020. Thank you very much indeed!

REVISION of MUST, HAVE TO, CAN, CAN´T, SHOULD.

OPAKOVÁNÍ ZPŮSOBOVÝCH SLOVES MUST, HAVE TO, CAN, CAN´T, SHOULD.

MUST/HAVE TO – MUSÍM

MUSTN´T – NESMÍM

NEEDN´T – NEMUSÍM

CAN – MOHU

CAN´T – NEMOHU

SHOULD – MĚL BYCH

Watch the video about CHORES. (chores – domácí práce)

HOMEWORK NO. 2

TRANSLATE THE SENTENCES ATTACHED. Přeložte věty v úterní příloze. Posílejte zpět do 18.5.2020 na můj mail.