Rubriky
5. tř.

5. třída – 18.-22.5.

Wild Flowers, Flowers, Plant, Macro, Nature, Pink

HOMEWORK NO. 1

V učebnici na straně 60 si přečtěte článek a poté odpovězte, zda věty ve cvičení 2/60 jsou pravdivé nebo ne. Příloha ke snadnějšímu vyplnění je přiložena na stránce školy v pondělí 18.5.2020. Pošlete zpět do 21.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

V učebnici na straně 60 vypracujte cvičení 4a. Zamyslete se nad svou vesnicí nebo některým oblíbeným městem a odpovězte na dvě otázky ve cvičení. Příloha k vyplnění bude připravena v úterý 19.5. na stránce školy. V příloze budete mít ještě dalších několik otázek k zodpovězení. Pošlete ji zpět na můj mail do 25.5.2020.

Here is one listening story for you. Just listen and enjoy.

Příběh k poslechu.

A police story

And repeat the room and furniture vocabulary.

Zopakujte si slovní zásobu zaměřenou na pokoje a nábytek.