Rubriky
6. tř.

6. třída – 18.-22.5.

Flowers, Red, Nature, Vector, Horizontal, Flowering

IRREGULAR VERBS

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.

Sloveso KEEP /’ki:p/ znamená také:

– ZŮSTAT V DANÉM STAVU (např. keep warm – zůstat v teple, keep calm – zůstat klidný, keep in touch – zůstat v kontaktu…)

– UDRŽET NĚCO V DANÉM STAVU (např. keep the patient warm – udržet pacienta v teple, keep him safe – udržet ho v bezpečí, keep the room tidy – udržet pokoj v pořádku …)

– NEPŘESTÁVAT S ČINNOSTÍ (např. keep talking – mluvit dál, keep smiling- nepřestávat se smát…)

Rozdíl mezi KEEP A HOLD:

HOLD /’həʊld/- držet něco fyzicky v ruce. I am holding 500 dollars in my hand. I held the new-born baby giraffe last year. It was sitting on my lap. It was great!

Zkuste si přeložit:

Hrejte dál. Udržuj pokoj uklizený. Držte se blízko. Zůstaň vzhůru. Zůstaň v tichosti. Stále zapomínáme. (Překlad vět najdete na konci této stránky.)

Translation of the sentences with KEEP verb:

Hrejte dál. – Keep playing. Udržuj pokoj uklizený. – Keep your room tidy. Držte se blízko. – Keep close/near. Zůstaň vzhůru. – Keep awake/ woken up. Zůstaň v tichosti. – Keep quiet. Stále zapomínáme. – We keep forgetting.

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences. – Přeložte věty na nepravidelná slovesa B-L. Všechna jsou k vidění v předcházejících týdnech na této stránce. Přílohu budete mít připravenu na stránce školy v úterý 19.5.. Pošlete zpět do 22. 5.2020 na můj mail.

HOMEWORK NO. 2

Watch the video. Answer the questions. Podívejte se na následující video a odpovězte na otázky. Příloha k tomuto cvičení bude přiložena ve čtvrtek na webové stránce školy. Odesílejte zpět do 25.5.2020.