Rubriky
8. tř.

8. třída – 18.-22.5.

Flowers, Purple, Blütenmeer, Purple Flower, Flower

HOMEWORK NO. 1

Přečtěte si v učebnici na straně 60 článek o medvědích sirotcích. Poté na straně 61 vypracujte cvičení 3. K úkolu máte v pondělí pro snadnější vyplnění připojenu přílohu.

HOMEWORK NO. 2

Listen to the video of the Twisted Sister. Fill in the attached file – fill in the missing words from the song into the gaps. Send it back to me until the April 25th.

Poslechněte si video a vyplňte přílohu, která bude připojena na web školy v úterý. Pošlete zpět do 25.5.2020. V příloze vyplníte chybějící slova v textu písně – tedy spíše v předmluvě písně + další cvičení.

And now watch the lyrics of the song.

WE´RE NOT GONNA TAKE IT – Nebudeme to snášet

SONG VOCABULARY:

GONNA – GOING TO – vyjádření budoucího času, AIN´T GONNA = ARE NOT GOING TO, RIGHT – právo, AIN´T = ISN´T, POWER – moc, síla, JUST – spravedlivý, PICK THE DESTINY – vybrat si osud, CAUSE = BECAUSE – protože, BELONG – patřit někam, CONDESCENDING – povýšený, GALL – drzost, TRITE – všední, JADED – unavený, CONFISCATED – zkonfiskovaný/zabavený, YOUR BEST WON´T DO – I kdyby ses snažil sebevíc, nebude to stačit.