Rubriky
5. tř.

5. třída -25.-29.5.

HOMEWORK NO.1

AJ5 – Workbook – page 48, exercise 2. V pracovním sešitě na straně 48 vypracujte cvičení 2 – podívejte se na obrázky ve cvičení 1 a napište podle obrázků otázky a odpovědi. Vyplňte buď do pracovního sešitu přímo a vyfoťte nebo přikládám na web školy přílohu k vyplnění ve Wordu. Zašlete zpět do 29.5.2020.

HOMEWORK. 2

V pracovním sešitě na straně 49 vypracujte cvičení 3 + 4c. V učebnici na straně 63/1 – použijte slova z tabulky v jakýchkoliv větách či otázkách. Potom je doplníte podle poslechu do písničky 63/2. Zašlete zpět do 29.5.2020.

V minulých hodinách jsme probírali předložky. Klikněte a podívejte se na následující odkaz níže:

Klikněte a projděte si cvičení.

A poslechněte si audio 24 na straně 3.

Slovíčky a tímto tématem z časopisu RR se budeme zabývat ve čtvrtek na online hodině. Samozřejmě, jen v části hodiny:-)))

HOMEWORK NO. 3

AJ5-29 – učebnice strana 64 – vypracujte cvičení 2 do svých sešitů – přečtěte si text a vyplňte věty správnými jmény osob zobrazených na obrázku. Poté 6 větami popište jednu osobu z Vaší rodiny a jednu osobu ze třídy. Pošlete zpět na můj mail do 5.6.2020.