Rubriky
7. tř.

7. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V pracovním sešitě na str. 70 vypracujte cvičení 2 + 3. Ve cvičení 2 použijte správný čas sloves tak, aby věty dávaly smysl. Ve cvičení 3 vložte vhodné slovo z tabulky do věty. Pro snadnější vyplnění a opravu přikládám přílohu. Odesílejte na můj mail do 28.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

Click here and read the articles concerning transport. Klikněte a přečtěte si články týkající se dopravy.

Listen to the following recording – a poem of RR magazine – page 2!!!

HOMEWORK NO. 3

AJ7 – v pracovním sešitě na straně 55 vypracujte cvičení 6a+b. Zakroužkujte problém Emily a na její email jí odpovězte ve cvičení 6b. Cvičení 6b vypracujte do svých sešitů a zašlete na můj email. Přikládám přílohu, která se mi bude opravovat lépe, než Vaše vyfocená cvičení. Zašlete zpět do 5.6.2020.