Rubriky
8. tř.

8. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V pracovním sešitě na straně 50 vyplňte cvičení 3 (využijte fráze z cvičení 2). Ti, co byli na online hodině mají výhodu – cvičení 2 jsme již vypracovali. Poté vypracujte na straně 51 cvičení 4. Cvičení vyfoťte a odešlete do 28.5.2020 na můj mail.

HOMEWORK NO. 2

Read the story about the royal family – page 2. Přečte si článek z časopisu Gate.

And listen to track 7. A poslechněte si nahrávku.

Vypracovaný úkol neposílejte zpět:-))