Rubriky
6. tř.

6. třída – 1. -5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Children, Road, Distant, Supportive, Support, Path

IRREGULAR VERBS L-P

HOMEWORK NO. 1

Translate the following sentences. Send them back till Friday 5th. Thanks.

Přeložte věty v pondělní příloze. Posílejte zpět na můj mail do pátku 5.6.2020.

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Přídavná jména stupňujeme třemi způsoby. Ale to jsme již probrali 27. – 30. 4. 2020 na těchto stránkách. Když tak se podívejte.

Takto vystupňovaná přídavná jména používáme v následujících větách:

1) vazba THAN (NEŽ) – tu jsem již na těchto stránkách zmínila, a to

James is bigger than Jack. James je větší než Jack. Mary is older than Minnie. Mary je starší než Minnie.

2) vazba AS…AS (TAK…JAK) – mezi slovy AS…AS používáme základní tvar přídavného jména…

He is as smart as me. Je tak chytrý jako já. They are as fast as their uncle Sam. Jsou tak rychlí jako jejich strýc James.

3) vazba OF ALL (ZE VŠECH) – používáme 3. stupeň přídavných jmen

They are the oldest of all. Jsou ze všech nejstarší. We are the best of all. Jsme ze všech nejlepší.

HOMEWORK NO. 2

COMPARE AND WRITE. Srovnejte a napište věty podle zadání v příloze, kterou najdete ve čtvrtek na stránce školy. Nemusíte posílat zpět. Probereme v online klubu ve čtvrtek 4.6.2020. Ti, co do klubu „nechodí“, vypracují a pošlou na můj mail do 8. 6. 2020.