Rubriky
7. tř.

7. třída – 1. – 5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Little Girl, Vintage, Kid, Female, Retro

HOMEWORK NO. 1

Workbook – page 68/exercise 2. You don´t have to send it back to my mail. We will check it online on Tuesday.

V pracovním sešitě na straně 68 vypracujte cvičení 2. Nemusíte posílat zpět – zkontrolujeme na online hodině v úterý.

HOMEWORK NO. 2

Follow the instructions in the file attached on the school website. Následujte pokyny v úterní příloze na stránce školy.

GRAMMAR – FOR and SINCE

Look at these examples:

for
a period
from start to end
since
a point
from then to now
>===<x===>|
for 20 minutes –
po dobu dvaceti minut
for three days –
po tři dny (tři dny)
for 6 months –
po dobu šesti měsíců
for 4 years –
po dobu čtyř let
for a long time – dlouho
since 9am – od 9 hodin
since Monday – od pondělí
since January – od ledna
since 2010 – od roku 2010
since I left school – od té doby, co jsem odešla ze školy
PO NĚJAKOU DOBUOD URČITÉ DOBY DOPOSUD

Click here and try the quiz. Klikni a vyzkoušej test na SINCE a FOR.

And here is another quiz.

And here is a song SINCE YOU´VE BEEN GONE… Od té doby, co jsi pryč….. Enjoy:-))